Tu là đẹp

Sinh ra con chẳng có gì

Ra đi cũng chẳng có gì được trao

Cuộc đời lận đận lao đao

Trong vòng sinh tử nôn nao làm gì

Công danh tiền bạc thôi thì

Đủ rồi chia sẽ bởi vì Phật ban

Cho mình giúp kẻ gian nan

Những người cơ cực lầm than đói nghèo

Thân là xương thịt bèo nhèo

Lục thân ngũ tạng phổi phèo ruột gan

Tu là không tiếng thở than

Hiến dâng cho đạo bình an suốt đời

Tu là nét đẹp không lời

Tình thương cao cả rạng ngời từ bi

Tu là dứt bỏ sân si

Để tâm thanh tịnh ra đi nhẹ nhàng

Tu vui tim thấy rộn ràng

Bởi vì biết được thiên đàng là đây

Tu nhìn non nước cỏ cây

Chạnh lòng thương cảm phút giây tuyệt vời

Tu không sang trọng vẽ vời

Cũng không đua sắc chào mời lã lơi

Tu là chia sẽ đầy vơi

Cho người bất hạnh ra khơi một mình

Tu là trọn đạo trọn tình

Không tranh không chấp hoà bình an vui

Tu là dù gặp duyên xui

Cũng không nản chí thối lui bởi vì

Người tu biết được những gì

Người thường không biết bởi vì không tu

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Sinh ra con chẳng có gì<br />

Ra đi cũng chẳng có gì được trao<br />

Cuộc đời lận đận lao đao<br />

Trong vòng sinh tử nôn nao làm gì</p>

<p>Công danh tiền bạc thôi thì<br />

Đủ rồi chia sẽ bởi vì Phật ban<br />

Cho mình giúp kẻ gian nan<br />

Những người cơ cực lầm than đói nghèo</p>

<p>Thân là xương thịt bèo nhèo<br />

Lục thân ngũ tạng phổi phèo ruột gan<br />

Tu là không tiếng thở than<br />

Hiến dâng cho đạo bình an suốt đời</p>

<p>Tu là nét đẹp không lời<br />

Tình thương cao cả rạng ngời từ bi<br />

Tu là dứt bỏ sân si<br />

Để tâm thanh tịnh ra đi nhẹ nhàng</p>

<p>Tu vui tim thấy rộn ràng<br />

Bởi vì biết được thiên đàng là đây<br />

Tu nhìn non nước cỏ cây<br />

Chạnh lòng thương cảm phút giây tuyệt vời</p>

<p>Tu không sang trọng vẽ vời<br />

Cũng không đua sắc chào mời lã lơi<br />

Tu là chia sẽ đầy vơi<br />

Cho người bất hạnh ra khơi một mình</p>

<p>Tu là trọn đạo trọn tình<br />

Không tranh không chấp hoà bình an vui<br />

Tu là dù gặp duyên xui<br />

Cũng không nản chí thối lui bởi vì<br />

Người tu biết được những gì<br />

Người thường không biết bởi vì không tu</p>

<p>NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn