THIỀN

Chẳng phải không gian, chẳng phải thời gian
Không chút mơ màng, không mê không tỉnh
Xa rời, tịch tịnh, chẳng tiến chẳng lui
Không gì là mộng, không một nghĩ suy
Không chút oai nghi, không buồn không giận
Có gì lận đận, gối tuyết giầy hoa
Hơn mọi bài ca, hữu tình vô giác
Chẳng nóng chẳng mát, đối cảnh vô tâm
Diệu diệu thâm thâm, trăm năm một thoáng
Gió bay thoang thoảng, động tịnh chẳng hay
Chẳng đúng chẳng sai, chẳng hư chẳng thật
Muôn vàn sự thật, lý sự viên dung
Tịch tịch thung dung, chung cùng lẳng lặng
Thiền là thượng thặng, trực chỉ chân tâm
Đi đứng ngồi nằm, tâm bình hạnh trực
Đạo vàng sáng rực, mê ngộ chẳng hay
Chẳng nay chẳng mai, thanh thanh tịch tịch…

Thích Trí Huệ

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn