THẮP SÁNG TÂM ĐĂNG

Hãy thắp sáng tâm mình

Một ngọn đèn Tỉnh Thức

Ngàn bóng tối vô minh

Cũng cúi đầu, phủ phục.

Hãy vượt qua Tham dục

Bằng Chính niệm, Tuệ tri

Ấy là từng bước đi

Có sen vàng đỡ gót.

Thời gian trôi thấm thoát

Hãy tinh tấn hôm nay,

Đời vô thường đổi thay

Nên sống đầy Tuệ Giác.

Biết ai còn luân lạc

Xin gửi một niềm thương

Dìu dắt đến con đường

Phật quang ngời soi sáng.

Cùng nhau về Giác ngạn

Sen nở ngát trời quê

” Ga tê.. và Ga tê…” (*)

Bồ đề tâm bất thoái.

Gặp nhau nơi nguồn cội

Cười đẹp nụ chân thường

Một niệm thấu mười phương

Khắp trời Như Lai hiện.

Hãy cùng nhau thệ nguyện

Trở về từng phút giây

Chisnh Niệm, rời mộng say !

Đạo là đây bất biến.

Thích Tánh Tuệ

(*) Gate, Gate paragate parasamgate bodhi svaha!

(Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, đến bờ Giác ngộ)

———(‘)——— Xin thường niệm ——– (‘)———

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật

THẮP SÁNG TÂM ĐĂNG Hãy thắp sáng tâm mình

 Một ngọn đèn Tỉnh Thức

 Ngàn bóng tối vô minh

 Cũng cúi đầu, phủ phục. Hãy vượt qua Tham dục

 Bằng Chánh niệm, Tuệ tri

 Ấy là từng bước đi

 Có sen vàng đỡ gót. Thời gian trôi thấm thoát

 Hãy tinh tấn hôm nay,

 Đời vô thường đổi thay

 Nên sống đầy Tuệ Giác. Biết ai còn luân lạc

 Xin gửi một niềm thương

 Dìu dắt đến con đường

 Phật quang ngời soi sáng. Cùng nhau về Giác ngạn

 Sen nở ngát trời quê

 '' Ga tê.. và Ga tê...'' (*)

 Bồ đề tâm bất thối  Gặp nhau nơi nguồn cội

 Cười đẹp nụ chân thường

 Một niệm thấu mười phương

 Khắp trời Như Lai hiện. Hãy cùng nhau thệ nguyện

 Trở về từng phút giây

 Chánh Niệm, rời mộng say !

 Đạo là đây bất biến.          Thích Tánh Tuệ(*) Gate, Gate paragate parasamgate bodhi svaha!

(Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, đến bờ Giác ngộ)---------(')--------- Xin thường niệm -------- (')---------

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn