thumbnail

Các vị La Hán chùa Tây Phương

Các vị La Hán chùa Tây Phương Tôi đến thăm về lòng vấn vương. Há chẳng phải đây là xứ Phật, Mà sao ai nấy mặt đau thương ? Đây vị xương trần chân với tay Có chi thiêu đốt tấm thân gầy Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt Tự bấy ngồi y cho […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Tuyển tập văn tác bạch

Tuyển chọn văn Tác bạch VĂN TÁC BẠCH CẦU SIÊU CHO CHA   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trên Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Hôm nay gia đình chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (1 lạy quỳ) Nam […]

Chi tiết →
 
 

ĐỜI TU SĨ

Đến với con đường xuất gia phải xuất phát từ lý tưởng, lòng quyết tâm,.. chứ đâu chỉ vì yêu, ghét, chán đời,… chẳng bao lâu sanh ra chán đạo sẽ từ bỏ con đường mà mình đã chọn. Nếu ai đó đã quyết tâm chọn con đường cao thượng, thì hãy trang bị cho […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Tạ ơn Đức Phật

Tạ ơn Đức Phật sanh ra Cho toàn thế giới bài ca đạo tràng Tạ ơn Đức Phật muôn vàn Cho con biết được thiên đàng nơi đâu Tạ ơn giáo lý thâm sâu Mở đường giải thoát lo âu ưu phiền Tạ ơn Đức Phật lời nguyền Ra đi thành đạo ban truyền chúng […]

Chi tiết →