Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Đã một thời bàn chân con lầm lạc

Vì vô minh, nghiệp dẫn lối đưa đường

Mùi khổ lụy, đắng cay và nước mắt

Con lạc đường chưa biết nẻo về đâu

Mẹ thương con mở đường chỉ hướng

Ánh Từ Quang, Mẹ dẫn bước con về

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

'Đã một thời bàn chân con lầm lạc

Vì vô minh, nghiệp dẫn lối đưa đường

Mùi khổ lụy, đắng cay và nước mắt

Con lạc đường chưa biết nẻo về đâu

Mẹ thương con mở đường chỉ hướng

Ánh Từ Quang, Mẹ dẫn bước con vềNam mô Quan Thế Âm Bồ Tát'

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn