Hãy vui sống

(PGVN)Hãy vui sống với tâm luôn khẳng khái/Ác độc lìa xa, kết những người hiền/Điều phước đức mãi mãi kết thiện duyên/Đạo làm người sẽ vuông tròn bổn phận
Hãy vui sống tâm từ đầy trí tuệ
Biết chánh tà thiện ác khá phân minh
Lợi cho người đừng nghĩ đến riêng mình
Dẹp bản ngã sẽ hanh thông đường đạo
Hãy vui sống dù đời thường điên đảo
Đánh mất mình khi nhận giặc làm con
Chạy theo ngoài để nội lực hao mòn
Nhưng an lạc hiển bày khi thấu hiểu
Hãy vui sống vì tình người không thiếu
Cha mẹ truyền tính bản thiện nằm nôi
Tiếng ầu ơ nhiều lắng đọng bồi hồi
Sự hy sinh cũng hiện ra từ đấy
Hãy vui sống dù gian truân đầy dẫy
Nhìn khó khăn thích thú sẽ vươn cao
Vượt qua rồi chí nguyện đáng tự hào
Thành công được luyện rèn khâu tâm trí

Hãy vui sống tấn tu không ngừng nghỉ
Ngược dòng sông không tiến ắt phải lùi
Định được tâm loạn động sẽ thoái lui
Bờ giác ngộ sẽ gần khi bơi mãi
Hãy vui sống với tâm luôn khẳng khái
Ác độc lìa xa, kết những người hiền
Điều phước đức mãi mãi kết thiện duyên
Đạo làm người sẽ vuông tròn bổn phận
Hãy vui sống dù vàng thau lộn lẫn
Sự cảm chiêu theo tâm niệm không sai
Luật trả vay nhân quả hiện từng ngày
Không hiện báo thì tương lai gặt hái
Vui mà sống đời quá nhiều phế thải
Vận dụng phân sẽ biến rác thành hoa
Đừng mãi mê tham đắm nhiễm tháp ngà

Trong phiền não ấy bồ đề đích thật

Hãy vui sống dù đời nhiều tất bật
Khi tâm an thế giới cũng bình an
Tâm an tịnh chính thực là đạo tràng
Thế gian pháp cũng chính là Phật Pháp

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng, cuối năm Giáp Ngọ

Thích Viên Thành

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn