Tác bạch Tạ Pháp an cư

Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN – ngôi đưởng chủ hạ trường.

Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Đức,

Hôm nay trước hoa đài trang nghiêm, trong bầu không khí của đạo tràng Hạ trường Diên Phúc – chùa Khuyến Lương, với hình ảnh uy nghi và bóng từ bi rực hồng của chư Tôn Đức đang soi vào tâm tư của chúng con trước khi dâng lời tác bạch lên quí ngài chúng con toàn thể Tăng Ni ở hạ trường Khuyến Lương xin thành kính đốt nén tâm hương, dâng niềm tôn kính lên cúng dường chư Tôn Đức chứng minh.

Kính bạch Quí Ngài,

Thật là một điều diễm phúc vô biên cho hàng Tăng Ni quận Hoàng mai chúng con, mùa hạ năm nay chúng con được trên chư Tôn Hoà Thượng chứng minh và quí Thầy trong Ban Trị sự Phật Giáo quận nhà vì tương lai cho đạo pháp và đàn hậu tấn của chúng con, quí Ngài đã không quản sự khó nhọc trong hoàn cảnh hiện tại mà thực hiện mở khoá Kiết Hạ An Cư để Tăng Ni chúng con cùng nhau nương về đây để tu học, Quí Ngài đã thể hiện tình thương cao cả với tinh thần “Vô ngã vị tha của Bồ Tát”.Với nỗi niềm lo lắng hiện rõ trên nét mặt hiền hoà của quí Ngài đã in sâu vào tâm trí chúng con, chúng con vô cùng sung sướng và niềm tin tưởng vô biên tràn ngập trong tâm hồn chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Thấm thoát thời gian đã trôi qua, ba tháng an cư kiết hạ được thành tựu viên mãn, Tăng Ni chúng con vô cùng phấn khởi và vui mừng hơn bao giờ hết, sự sung sướng của chúng con chính là sự hoan hỷ của Chư Tôn, làm vơi đi nỗi niềm lo âu của quí Ngài trong những tháng ngày qua.

Thật vậy chúng con là những đứa con cùng tử đang lang thang mê theo nghiệp lực thấp hèn. Nay nhờ sự khai sáng của quí Ngài, chúng con mới nhận chân được giá trị cao cả của những tâm hồn cao thượng. Nhờ duyên lành này chúng con có dịp để cùng nhau học tập, mở mang kiến thức, trình độ Phật Pháp được nâng cao, phát huy ánh sáng chính pháp, để phụng sự đạo pháp, phục vụ chúng sinh.

Chúng con thiết nghĩ:

Cha mẹ sinh  thân cốt nhục cù lao

Thầy Tổ nuôi mệnh tinh thần khó nhọc.

Thật vậy qua ba tháng An Cư Kiết Hạ, nhờ sự giáo dưỡng tuệ mệnh của chư Tôn Đức trong ban giảng sư qua những bài giảng, là một món ăn tinh thần vô cùng quí giá, và nhờ đó đã tạo cho chúng con nhận thức về lý tưởng sống có đạo lực vững chắc, sự nghiệp là “Trí Tuệ” mở cho chúng sinh “Tuệ nhãn quang minh” trên một thể chất đầy vô minh bất tịnh giả hợp vô thường này. Nói một cách khác, quí Ngài đã dìu dắt chúng con đến chỗ “chính pháp” từ phàm trần vào Thánh cảnh trên bước đường hành đạo cũng như trên bước đường đưa đến chỗ giải thoát “Từ chúng sinh đến Phật vị”, chúng con còn đang và còn gặp nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi chúng con trong suốt cả cuộc đời còn lại. Do đó, chúng con cũng còn đang tiếp tục, mãi mãi nương tựa và mong sự giáo dưỡng nơi quí Ngài nhiều hơn nữa. Vì thế chúng con có thể nói:

“Công ơn sinh thành dưỡng dục đã đành to lớn, nhưng ơn giáo dưỡng và hướng dẫn của Chư Tôn Đức lại càng lớn lao hơn”.

Kính bạch Chư tôn đức.

Hôm nay trên toà đài trang nghiêm của buổi lễ Tạ pháp An cư Kiết hạ này, sự hiện diện của Chư Tôn Đức đã thể hiện lòng từ bi vô bờ bến của quý Ngài.

Trong giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này, chúng con không sao nói lên hết nỗi niềm tri ân, cùng tán dương và chú trọng đến thâm ân cao cả của Chư Tôn Đức.

Chúng con chỉ biết thành tâm đê đầu bái tạ trên Hòa thượng đường chủ chứng minh, Thượng tọa viện chủ, quí Thầy trong Ban Giảng sư, quí vị trong ban chức sự, để gọi là đền đáp một phần nhỏ nào sự quan tâm lo lắng sự giáo dục của quí Ngài cho chúng con trong ba tháng an cư. Chúng con xin dâng lên Chư Tôn Đức lời cầu nguyện mười phương gia hộ cho quí Ngài được pháp thể khinh an, để làm tàng cây đại thụ che mát chúng con và dìu dắt chúng con trên  bước đường tu học. Chúng con nguyện suốt đời nương theo quí Ngài cố gắng trau dồi trí tuệ và đạo hạnh để xứng đáng là đứa con trung thành của giáo hội và là Trưởng Tử Như Lai, để khỏi hổ với hai chữ Thích Tử và đền đáp phần nào trong muôn một ân đức quí vị tiền bối, cùng thâm ân giáo dưỡng của Chư Tôn Đức, chúng con nguyện:

* Suốt đời thắp sáng đèn trí tuệ để quét sạch vô minh  phiền não đạt đến bờ giải thoát.

* Nguyện cùng nhau đoàn kết, thể hiện nếp sống lục hòa. Phát huy khả năng để phụng sự chính pháp, phục vụ dân tộc và chúng sinh.

* Quyết tâm xây dựng ngôi nhà thụ mệnh của Phật Pháp bằng Giới , Định, Tuệ.

* Quyết giữ nếp sống cổ truyền thiền gia bằng: Từ bi và giải thoát

Kính bạch Chư Tôn Đức:

Trong thời gian tu học ba tháng an cư, hoặc vô minh hay cố ý vì tuổi trẻ không sao tránh khỏi những thiếu sót làm phật ý quí Ngài trong các giờ học tập hay lúc tu niệm. Giờ đây chúng con xin thành tâm sám hối, ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ tha thứ và chỉ dạy thêm.

Kính mong trên Chư Tôn Hòa Tlượng chứng minh, Chư Thượng Tọa Đại Đức từ bi mẫn nạp những lời tác bạch mộc mạc chân thành của chúng con.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ chứng minh. Toàn thể Chư Tăng Ni chúng con xin đê đầu đỉnh lễ bái tạ Chư Tôn Đức tam bái.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.