PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI TỔ CHỨC LỄ KHAI PHÁP TẠI HẠ TRƯỜNG CHÙA KHUYẾN LƯƠNG

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam và thông tri của Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà nội; Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày 23 tháng 4 năm Kỉ Hợi – PL 2563) Phật giáo Việt nam quận Hoàng Mai long trọng tổ chức lễ Khai Pháp tại Hạ trường Khuyến Lương.

An Cư Kết Hạ là truyền thống tốt đẹp của Đạo Phật có từ xa xưa khi Đức Phật còn tại thế, bắt nguồn từ bài pháp đầu tiên nơi vườn Lộc uyển thửa xưa đã khơi nguồn đạo lý, dung thông tới muôn vàn chúng sinh trong thế giới Sa bà ngũ trược, thẩm thấu qua không gian và thời gian, nuôi dưỡng các nhân tố lành giúp cho hành giả đạt đến sự giải thoát và giải thoát tri kiến, làm tôn vinh sự quy kính cho nền Phật pháp được dài lâu, duy trì giới luật cho hàng tứ chúng trên bước đường tu học để phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần vào công cuộc hoằng dương chính pháp, cứu khổ độ sinh.

Trên bước đường du hóa của chư tăng có điểm dừng chân nhất định, hoặc nơi đó có thể là cái duyên tao ngộ trong nhiều kiếp, hoặc là nơi Chư tăng xác định đến để độ sinh, song có đoàn thể ắt phải có giới luật. Trong giới luật của Phật có quy định chư Tăng Ni dừng chân trong ba tháng để tịnh tu giới hạnh, trau dồi Giới – Định – Tuệ tam vô lậu học – để làm hành trang trên lộ trình tìm cầu giải thoát an vui và tiếp tục sứ mệnh hành giả của Như Lai chuyển tinh thần đạo đức của Phật giáo đi vào cuộc sống. Từ đó đến nay mặc dầu đã trải qua hơn 2.600 năm trong lịch sử, việc kết hạ an cư đã trở thành một nề nếp truyền thống chưa bao giờ xưa cũ trong hàng Tăng chúng, an cư kết hạ quy định ấy luôn được duy trì nghiêm túc của người con Phật “đoàn kết hòa hợp – trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội”.

Tại đạo tràng An Cư Kết Hạ chùa Khuyến Lương năm nay có 56 hành giả là Tăng Ni hiện đang sinh hoạt tại Phật giáo quận Hoàng Mai đăng ký, hội tụ về chùa Khuyến lương để an cư, sống trong tập thể hòa hợp, từ ngàn xưa cho đến hôm nay mục đích ấy vẫn được duy trì một cách nghiêm túc để nêu cao tinh thần giới luật. Bởi lẽ giới luật là thọ mệnh của Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn. Hành giả an cư là yếu tố để thực hiện những điều nêu trên. Năm nay, hành giả chúng con được về Tổ đình Chùa Khuyến Lương đây để kết hạ an cư, tu nghiệp trong ba tháng để kiểm lại phương pháp hoằng truyền, bồi dưỡng trí tuệ sung mãn, phát huy sáng kiến độ sinh cho khế hợp chân lý và trình độ quần sinh. Chúng con nguyện xin hứa quyết tâm thực thi phương châm của Giáo hội đề ra: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” một cách hài hòa để ánh sáng trí tuệ của Phật được truyền lưu mãi mãi, để dân tộc thấm nhuần nếp sống đạo hạnh tình thương muôn đời.

Tamanlac.vn xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn