TT. Huế: Trang nghiêm lễ Bế mạc Đại giới đàn Giác Phong

Đại giới đàn được xem là một “trường Phật” để các vị xuất gia thọ giới Tỷ-kheo, Tỷ- kheo Ni, Sa di, Sa di Ni, Thức xoa. Sự kiện này được người tu học xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu một bước ngoặc lớn lao trên con đường tu học của mỗi người. Sự thành công của Đại giới đàn Giác Phong là một trong những thành tựu nổi bật trong công tác Phật sự 2016 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
Vào lúc 17 giờ 00, ngày 8/4/2016 (02/03 Bính Thân) tại giới trường Báo Quốc (đường Báo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế) đã trang nghiêm diễn ra Lễ Bế mạc Đại giới đàn Giác Phong PL. 2559 – DL.2016.
Cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Hội đồng thập sư quang lâm chứng minh tham dự Lễ Bế mạc

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế – Đàn đầu Hòa thượng Đại Giới đàn Giác Phong; cùng chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức Hồi đồng Thập Sư Tăng, Ni, Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, chư Tôn đức các Ban ngành trực thuộc, BTS GHPGVN huyện, thị xã;…

Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT. TN Minh Nguyên, Trưởng Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh TT. Huế; cùng chư Tôn đức trong Hội đồng Thập sư Ni; và giới tử Ni.

Sau phần tuyên bố lý do cũng như báo cáo công tác Tổ chức Đại giới đàn Giác Phong do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế tổ chức, là phần cảm niệm của giới tử do giới tử Tân Tỷ-kheo Thích Minh Vũ, chùa Diệu Đế – Thủ Sa di đang lời cảm niệm.

“….Suốt trong 3 ngày qua, được sống nơi giới trường thiêng liêng với lòng thành chí thiết cầu thọ giới pháp, chúng con đã được sự lân mẫn dìu dắt  tận tình của chư Tôn thiền đức về sự tu tập và sinh hoạt theo thời khóa mà Ban Kiến đàn đã đề ra.

Chúng con vô cùng an lạc và không thể nào quên khoảng thời gian này, tuy ngắn nhưng đã chứa đựng bao kỷ niệm nung nấu về “hoài bảo – lý tưởng” đáng nhớ trong tình huynh đệ pháp lữ khi chúng con có được cơ hội sống bên nhau đầm ấm như thế này! Và nhờ lòng bi mẫn của chư Tôn đức Giới sư đã truyền trao giới pháp mà giới thể của hàng giới tử xuất gia và tại gia chúng con được châu viên.

Cánh cửa giới đàn đang từ từ khép lại, quý Ngài sẽ trở về nơi tịnh hạnh vô vi, chúng con tiếp tục nương chốn thiền quy, tấn tu đạo nghiệp. chúng con nguyện nỗ lực học tập và nghiêm trì giới luật đã lãnh thọ, để làm hành trang cho lộ trình giác ngộ giải thoát, xứng đáng là những hành giả Thích tử, ngõ hầu báo đáp ân đức của quý Ngài trong muôn một và khỏi cô phụ Tứ ân.

Mai đây, đạo lực tròn đầy, chúng con nguyện tiếp nối bước chân hoằng hóa của quý Ngài và tích cực thực hiện hạnh nguyện độ sanh của Phật Tổ, phụng đạo giúp đời, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, góp phần xây dựng ngôi nhà Đạo pháp xương minh, đồng hành cùng Dân tộc, vì lý tưởng hòa bình của thế giới và an lạc cho chúng sanh.

Giờ đây, trong niệm thổn thức về ân đức “truyền đăng tục diệm”, với giây phút kính thành đảnh lễ, ngậm ngùi chan chứa đức cả ân sâu, hàng giới tử chúng con tạc dạ ghi lòng lời Phật dạy: “Giới luật là huệ mạng của Phật pháp”, “Giới luật là chiếc thuyền từ đưa chúng sanh thoát ra khỏi biển khổ sanh tử”, và lấy đó làm kim chỉ nam cho chí nguyện “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” của chúng con. Cúi xin chư Tôn đức từ bi chứng giám và hộ niệm cho chúng con viên thành sở nguyện.

Tiếp theo đó là chư Tôn đức trong Ban Kiến đàn tặng thưởng đến những giới tử thủ vĩ Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Ni, Sa di, Thức-xoa, Sa di Ni.

Trao thưởng đến vị Thủ Sa di

Thủ Thức Xoa

HT. Thích Khế Chơntuyên đọc diễn văn bế mạc

Sau phần phát thưởng là diễn văn Bế mạc Đại giới đàn Giác Phong PL.2559 – DL. 2016 do Hòa thượng Thích Khế Chơn, chánh chủ đàn tuyên đọc. “Hôm nay dưới  ngôi cổ tự Báo Quốc, trước giây phút Bế mạc thiêng liêng tỏa ngát hương đàm, chúng con đang quy tụ về đây tổ chức Đại giới đàn mang Tôn hiệu Giác Phong, Hồng danh của Đức Đại Lão Tổ Sư, đồng thời tưởng niệm 32 năm ngày Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN viên tịch.

Trong giờ phút trang nghiêm và thanh tịnh này, khói trầm quyện, hương trầm bay, cửa pháp môn bất nhị đang từ từ rộng mở, giới đàn khai diễn, giáo luật nghiêm hành, hòa cùng thành tâm cung kính của toàn thể đệ tử chúng con. Ngưỡng kính giác linh Quý Ngài phò trì gia bị cho chúng con đi trọn quảng đường còn lại trong sự nghiệp hoằng pháp độ sinh và tiến hành Phật sự Đại giới đàn Giác Phong được thành tựu viên mãn.

Đại giới đàn được xem là một “trường Phật” để các vị xuất gia thọ giới Tỷ-kheo, Tỷ- kheo Ni, Sa di, Sa di Ni, Thức xoa. Sự kiện này được người tu học xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu một bước ngoặc lớn lao trên con đường tu học của mỗi người. Sự thành công của Đại giới đàn Giác Phong là một trong những thành tựu nổi bật trong công tác Phật sự 2016 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hòa thượng xúc động khi ôn lại tiểu sử của Cố Hòa thượng Thích Trí Thủ, chủ tịch HĐTS GHPGVN đầu tiên, đồng thời Hòa thượng Chánh chủ đàn nhấn mạnh, sự thành công viên mãn của Đại giới đàn là nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, sự trợ duyên của chư Tôn đức các cấp Giáo hội và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của đồng bào Phật tử các giới đưa đến thành tựu thập phần viên mãn.

Sau phần diễn văn của Hòa thượng Chánh chủ đàn, chư Tôn đức trong Ban Kiến đàn lễ tạ Hội đồng Thập Sư, sau đó các giới tử đảnh lễ chư Tôn đức Ban Kiến đàn và Hồi hướng công đức.

Đúng 19 giờ 00 là Lễ Đăng đàn chẩn tế cầu Âm siêu dương thái, Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 00, chư Tôn đức Hội đồng Thập sư đã đăng đàn truyền giới Thập thiện đến giới tử cư sĩ tại gia cầu thọ Thập thiện giới và Tấn đàn Bồ tát giới cho các giới tử Xuất gia và tại gia.

Tấn đàn Thập thiện

Tấn đàn Bồ tát giới

Nhiên hương cúng dường

Quý Đạo hữu huyện A Lưới về thọ Thập Thiện – Bồ tát giới

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn