Trung Quốc: Tẩy tịnh các bức tượng Phật nghinh đón tân Xuân

(PGVN)

Để chào nghinh tiếp tân niên đáo lai, Tổ đình Phật Quang Nghi Hưng Đại Giác tự, Thành phố Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, theo thông lệ hai năm một lần  tẩy tịnh các bức tượng Phật.

Phật tử các nơi như Thượng Hải, Nam Kinh, Vô Tích, Nghi Hưng. . .hàng trăm người vân tập Đại hùng Bảo điện, tham gia trong việc tẩy tịnh các bức tượng Phật và còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người.

Trước khi tẩy tịnh các bức tượng Phật, Pháp sư Đô Giám, Diệu Sĩ giải thích ý nghĩa, sự lợi ích và công đức rằng:

“Lúc Phật tại thế thì chúng ta còn trầm luân, Phật diệt độ rồi chúng ta mới ra đời; sám hối bao nhiêu nghiệp chướng của thân này, không thấy được kim sắc của Như Lai.

Quý vị đang phát tâm Bồ đề hướng về Phật. Hướng tâm đến Phật nghĩa là hướng đến bậc thánh thiện hoàn hảo, thì lực thanh tịnh hoàn hảo ấy sẽ tác động như một màng lọc làm cho tâm quý vị thanh tịnh. Thân tâm có thanh tịnh thì công đức mới tích tụ. Thân tâm bất tịnh thì không thể tiếp nhận được những làn sóng Thánh thiện hoàn hảo của chư Phật truyền đến, tất nhiên không thể tích tụ công đức.

Trên bản thể, chúng ta và Phật cùng thể tính. Nhưng vì chúng ta mê muội để bụi trần giăng phủ, nên không tích tụ được công đức. Ý thức được như vậy, chúng ta từng bước chân an lạc theo dấu chân Phật, tự thanh tịnh hóa thân tâm để tu tập, phát triển công đức để chứng nhập Bản thể tuyệt đối giống như Phật, gọi là Pháp thân”.

Quý phật tử tình nguyện viên tẩy tịnh các bức tượng theo sự sắp xếp của Bổn tự, nhịp nhàng từng giai đoạn, mười nghìn tượng Phật được tẩy tịnh trong một ngày đã hoàn thiện.

Phật tử Nghĩa công Trần Kiêu nói rằng: “Trong quá trình tẩy tịnh các bức tượng Phật, chúng ta tịnh hóa tâm linh, biểu lộ lòng thành kính của mình với đức Phật, nguyện báo ơn Phật với thái độ chu đáo trong công việc”.

Phật tử Kinh Lệ Bình nói thêm: “Tẩy tịnh các bức tượng Phật, tự kỷ nội tâm sạch tham, sân, si, loại bỏ bụi trần, thanh tịnh hóa thân tâm đem lại niềm an vui hạnh phúc trong cuộc sống”.

Thích Vân Phong

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn