LỊCH SINH HOẠT TU TẬP CHÙA LẠI ỐC

Hằng tuần, dưới sự dẫn dắt của Đại Đức Thích Đức Thiện, đạo tràng phật tử tu tập như sau:

– Tối Thứ Năm hàng tuần: Lên khoá lễ tụng kinh

– Tối Thứ Bảy hàng tuần: CLB TNPT sinh hoạt tu tập và nghe pháp.

– Tối Chủ Nhật hàng tuần: giảng pháp.

– Tối 14 và 30 hàng tháng: Khoá lễ sám nguyện

Các tin mới hơn