Thông báo họp tổng kết công tác Phật sự quận Hoàng Mai

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN HOÀNG MAI

BAN TRỊ SỰ

—————————-

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

 

GIẤY MỜI

 

Ban trị sự Phật giáo Quận Hoàng Mai trân trọng kính mời:

 

Chư tôn đức tăng ni trong toàn quận

 

Đúng 08 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2014 ( tức ngày 26 tháng 10 năm Giáp Ngọ)

Có mặt tại: Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo Quận Hoàng Mai ( Chùa Khuyến lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Nội dung: Họp tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và bàn phương hướng hoạt động công tác Phật sự năm 2015.

Vì Phật sự chung, kính mong Quý Thầy hoan hỷ đến dự đúng giờ và đầy đủ.

 

                                                                     Khuyến lương, ngày 14 tháng 12 năm 2014

 

T/M BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi gửi:

  • Như kính mời.
  • Lãnh đạo Quận Hoàng Mai.
  • Lưu ban Trị sự PG quận (để báo cáo)
TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

Đại đức: Thích Nguyên Thanh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn