Thông báo gửi báo cáo Tổng kết phật sự năm 2015

(PGVN)Các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc: Gửi 1 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 1 bản về Văn phòng Thường trực GHPGVN.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Số: 156/TB.HĐTS
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2015
THÔNG BÁO
GỬI BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2015
Kính gửi: – Ban, Viện Trung ương GHPGVN;
– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.
Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ IV khóa VII (2012 – 2017), sẽ được tổ chức vào các ngày 11, 12, 13, 14/01/2016 (nhằm ngày 02, 03, 04, 05/12/Ất Mùi) tại hội trường Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội).
Để có cơ sở số liệu đầy đủ và chính xác công tác Phật sự của Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện gửi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2015 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 về Văn phòng TWGH.

– Thời gian: Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2015.

–  Nơi gửi:

+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc: Gửi 1 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 01 bản về Văn phòng Thường trực GHPGVN.
+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam: Gửi 1 bản về Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM), Email: vitinhvp2@yahoo.com; 01 bản về Văn phòng TW GHPGVN.
Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành hoan hỷ gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội theo nội dung thông báo trong thời gian sớm nhất.
Kính chúc Quý Ban, Viện vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
 

Bị chú:
– Ban Thư ký không tập hợp thành tích phật sự đối với các báo cáo gửi không đúng thời gian quy định.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ
(đã ký)
Thượng tọa Thích Đức Thiện

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn