PG Hoàng Mai: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2012-2016) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2016-2021)

Hoàng mai, ngày 27 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2012-2016)

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2016-2021)

*********

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 • Ngưỡng bái bạch Chư tôn đức giáo phẩm HĐTS GHPGVN TPHN
 • Kính bái bạch Chư tôn đức Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni!
 • Kính thưa Quý vị Lãnh đạo đại diện Chính quyền các cấp!

Được sự chỉ đạo của Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Chính quyền, Ban ngành hữu quan quận Hoàng Mai, và đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của Ban Trị Sự Phật Giáo quận Hoàng Mai cùng toàn thể Chư tôn đức Tăng ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận. Trong 5 năm qua dưới Nghị quyết Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ (2012-2016), hoạt động công tác Phật sự nhiệm kỳ (2012-2016) của Phật giáo Quận Hoàng Mai đã có nhiều chuyến biến tích cực về mọi mặt. Cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2012-2016)

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Quận Hoàng Mai là một vùng đất nằm ở phía Đông Nam Thành phố Hà Nội, được thành lập ngày 6/11/2003 gồm 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường: Hoàng Liệt, Yên Sở, Vĩnh Hưng, Định Công, Đại Kim, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú, Mai Động, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Hoàng Văn Thụ. Trên địa bàn quận Hoàng Mai có hai Tôn giáo chính là: Đạo Phật và Đạo Công Giáo;

Hiện tại có 25 ngôi Chùa nằm trải đều trên các Phường trong toàn Quận: Chùa Bằng A, chùa Tứ Kỳ, chùa Linh Đường phường Hoàng Liệt; chùa Sở thượng, chùa Yên Duyên phường Yên Sở; chùa Phúc Khánh, chùa Minh Đức phường Vĩnh Hưng; chùa Thiên Phúc, chùa Liên Hoa phường Định Công; chùa Lủ, chùa Đại Từ phường Đại Kim; chùa Pháp Vân, chùa Giáp Nhị phường Thịnh Liệt; chùa Triệu Khánh phường Thanh Trì; chùa Nam Dư Thượng, chùa Trung Lập, chùa Thuý Lĩnh phường Lĩnh Nam; chùa Khuyến Lương, chùa Nam Dư Hạ phường Trần Phú; chùa Thiện Khánh, chùa Mơ Táo phường Mai Động; chùa Linh Ứng phường Tương Mai; chùa Sét phường Tân Mai; chùa Phổ Chiếu phường Giáp Bát; chùa Nga My phường Hoàng Văn Thụ. Trong đó có 6 Chùa xếp hạng di tích cấp Quốc gia, 1 Chùa Di tích Cách mạng, còn lại xếp hạng cấp Thành phố…

Tổng số Tăng Ni có 71vị, trong đó:

–         Hoà thượng:

–         Thượng toạ:

–         Tỷ khiêu:

–         Hình đồng:

02 vị

02 vị

21 vị

05 vị

–         Ni trưởng:

–         Ni sư:

–         Tỷ khiêu Ni:

–         Sa di Ni

03 vị

05 vị

30 vị

03 vị

Hiện nay, tất cả các Chùa trong toàn quận đã có Tăng Ni trụ trì, có khoảng 5000 Phật tử thường xuyên đến chùa sinh hoạt Tín ngưỡng tôn giáo vào ngày mồng 1, ngày rằm hàng tháng trong năm và các ngày lễ tết.

 1. CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2012-2016)
 1. Công tác Tăng sự:
 • Kế thừa và phát huy truyền thống của Ban trị sự Phật giáo Quận Hoàng Mai trong nhiệm kỳ qua; Nhiệm kỳ (2012-2016), Ban trị sự đã đi vào hoạt động với 11 thành viên chính thức được giới thiệu vào Ban trị sự do Đại đức Thích Nguyên Thanh làm trưởng ban, 02 phó ban, 01 thư ký, 01 thủ quỹ, 01 kiểm soát, 02 vị hoằng pháp, 01 vị từ thiện, 02 uỷ viên.
 • Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hà nội, đồng thời được sự quan tâm giúp đỡ của Chính quyền các ban ngành hữu quan với tinh thần đoàn kết hoà hợp tổ chức đã đi vào hoạt động của Phật giáo Việt nam Thành phố Hà nội để ra, phát huy được vai trò trách nhiệm của Ban trị sự, hướng dẫn Tăng Ni các Chùa và tín đồ Phật tử thực hiện tốt Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy Ban Tăng sự TW và quy chế hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà nội, nhằm nắm bắt kịp thời các vấn đề nẩy sinh trên địa bàn Quận để báo cáo Thành hội, Chính quyền cũng như các ban ngành đoàn thể phối hợp và giải quyết; đặc biệt là những nơi có tính chất phức tạp mất đoàn kết trong các Tín đồ Phật tử, tạo được niềm tin của Tăng Ni Phật tử.

a/ Về an cư kết hạ:

 • Thực hiện lời Phật dậy “An cư tỷ khiêu chi yếu vụ” để trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, giữ gìn quy củ thiền gia, tu trì tam vô lậu học, lợi lạc quần sinh là một trong những mặt sinh hoạt trọng tâm của Giáo hội. Tăng Ni quận Hoàng mai luôn nhận thức rõ được trách nhiệm và quyền lợi của người xuất gia nên hàng năm đều tham gia an cư đông đủ và duy trì phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử tại địa phương.
 • Được sự quan tâm của Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà nội, mùa an cư PL 2559 – DL 2015 đã cho phép Phật giáo quận Hoàng Mai thành lập Hạ trường Khuyến lương để thuận lợi cho việc an cư của Tăng Ni Phật tử hàng năm và cung thỉnh Đức Trưởng lão Hoà thượng Đệ Tam Pháp chủ thượng Phổ hạ Tuệ làm ngôi Đường chủ Hạ trường.

b/ Về giới tử tụ giới:

 • Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, UBND, UBMTTQ, các Ban ngành chức năng và sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội đã tổ chức đại giới đàn (2013) để thụ giới cho các thiện nam tín nữ hảo tâm xuất gia cần cầu giới pháp. Trong 5 năm qua Phật giáo quận Hoàng Mai có 25 vị giới tử, trong đó có 10 vị Tăng và 15 vị Ni, ngoài ra còn có 7 vị tịnh nhân được các chùa tiếp nhận đã được Thành hội chứng nhận xuất gia. Đây là lực lượng Tăng Ni trẻ kế thừa sứ mệnh “Sứ giả Như Lai” của Phật giáo trong tương lai.

c/ Việc bổ nhiệm trụ trì và kiêm nhiệm:

 • Để ổn định tình hình sinh hoạt tại các tự viện đã được tiến hành đúng hành chính theo quy định của Nhà nước và Hiến chương Giáo hội. Trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hà nội đã ra quyết định cho Đại đức Thích Nguyên Thanh kiêm nhiệm chùa Liên Hoa (phường Định công), Ni sư Thích Đàm Vĩnh kiêm nhiệm Chùa Phổ Chiếu (phường Giáp Bát).
 1. Công tác Giáo dục Tăng tài:
 • Công tác giáo dục luôn được Ban trị sự Phật giáo quận quan tâm, đây là trách nhiệm đào tạo Tăng tài, người xuất gia không những chăm lo phẩm hạnh đạo đức mà còn phải bồi dưỡng về trí tuệ. Hơn nữa người xuất gia phải có đủ phúc đức trí tuệ để có thể đảm nhận trọng trách “Hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh”. Tinh thần hiếu học là truyền thống của Phật giáo quận Hoàng mai, các khoá đào tạo từ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Học viện cho đến Cao học do Phật giáo Thành phố Hà nội tổ chức đều có Tăng Ni Phật giáo quận Hoàng mai tham dự.
 • Nhìn chung, Tăng Ni Phật giáo quận Hoàng mai đều tinh tiến, nỗ lực học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, giữ gìn uy nghi phẩm hạnh, nhiều Tăng Ni được ban Giám hiệu các nhà trường khen thưởng. Hơn nữa, có một số vị Tăng ni sinh còn đang du học ở nước ngoài, mội số vị Tăng ni cũng tham gia theo học các môn thế học như: Triết học, Ngoại ngữ, Vi tính học hệ chính quy và tại chức tại các trường Đại học, các trung tâm đào tạo nhằm tăng thêm kiến thức Phật học và thế học để hòa nhập với xu hướng phát triển hội nhập chung của đất nước.
 1. Công tác Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp:
 • Nhằm đưa giáo pháp của Đức Phật đến với rộng rãi quần chúng nhân dân và hoằng dương chính Pháp lợi lạc quần sinh là bổn phận của người đệ tử xuất gia. Hầu hết các Chùa trong toàn quận thường xuyên tổ chức thuyết giảng giáo lý Phật pháp, các khoá tu, cầu an vào dịp đầu năm, cầu siêu vào dịp Vu lan và qua đó đưa Đạo Phật gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân. Cụ thể là:

+ Chùa Bằng A: tổ chức tư vấn mùa thi cho học sinh, sinh viên, đồng thời thuyết giảng vào các ngày lễ lớn, mở các khoá tu mùa hè cho học sinh, sinh viên …

+ Chùa Pháp Vân: Tổ chức sinh hoạt tu tập, hành thiền và niệm Phật vào các ngày thứ 3,5,7 hàng tuần; Tu bát quan trai vào ngày 8 và 19 hàng tháng; tổ chức khoá tu “Búp sen hồng” cho các cháu thanh thiếu niên vào dịp nghỉ hè….

+ Chùa Tứ Kỳ: Mở khoá tu cho học sinh, sinh viên mỗi tháng 01 lần; mở các lớp học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn miễn phí; khoá tu 1 ngày an lạc vào Chủ nhật đầu tiêng hàng tháng.

+ Ngoài ra các chùa trong quận đều đặn duy trì thuyết pháp và các khoá lễ theo quy định của GHPGVN.

 • Những hoạt động Phật sự trên được dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao và đáng khích lệ, cần được phổ biến đến các tự viện trong quận để cho các Phật tử đều được thấm nhuần giáo pháp, góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt nam ngày một vững mạnh hơn.
 1. Công tác Văn hoá, Nghi lễ:
 • Trong nhiệm kỳ qua, các sinh hoạt tín ngưỡng – Tôn giáo diễn ra, Tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện đã hướng dẫn nhân dân Phật tử sinh hoạt tín ngưỡng – tôn giáo lành mạnh đúng chính Pháp. Tổ chức các ngày lễ truyền thống của Dân tộc như Lễ Thượng nguyên (cầu quốc thái dân an), Lễ Vào hạ (cầu mùa màng bội thu), Lễ Vu lan (rằm tháng bảy xá tội vong nhân), Lễ Tất niên và các lễ hội Phật giáo truyền thống được tổ chức trang nghiêm, long trọng tạo được nét đẹp tâm linh đậm chất đạo Phật trong lòng du khách và Phật tử khi tham dự. Đặc biệt hàng năm Đại lễ Phật Đản và Vu Lan được tổ chức trang nghiêm trọng thể tại Lễ đài Chùa Khuyến Lương, đồng thời các ngôi chùa trên địa bàn Quận cũng đã tổ chức lễ Kính mừng Phật Đản, lễ Vu Lan thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn của Dân tộc trên tinh thần “Từ Bi Hỷ Xả” của Phật giáo.
 • Tại các buổi lễ, ngoài việc cúng dàng Chư Phật và Thánh chúng, Tăng Ni Phật giáo Hoàng mai còn khai tràng thuyết Pháp để các Tín đồ cũng như nhân dân Phật tử hiểu rõ hơn về Đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ của người Phật tử sống đoàn kết, gắn bó, giảm hẳn sự mê tín dị đoan, góp phần tích cực trong việc giáo dục Đạo đức con người tạo nên lối sống lành mạnh, văn hoá theo đúng phương châm của Giáo hội “Đạo Pháp, Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội” . Các nghi lễ được tổ chức trang nghiêm kết hợp hài hoà giữa phần lễ và phần hội tạo niềm phấn khời cho các tầng lớp nhân dân.
 • Đặc biệt trong 5 năm qua, Phật giáo Quận Hoàng Mai vô cùng kính tiếc, tổ chức lễ tang và tiễn đưa: Cố Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Nguyên Viện chủ tổ đình Nga My Hoàng Mai; cố Sư cụ Thích Đàm Minh – Nguyên trụ trì Chùa Liên Hoa Định Công; cố Ni sư Thích Đàm Tần – Trụ trì chùa Nam Dư Hạ; ngoài ra các dịp lễ Tiểu tường, Đại tường, Giỗ tổ các Chùa trong toàn quận đều tổ chức trang nghiêm trọng thể để báo đáp công ơn các bậc tiền bối.
 • Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong đó có văn hoá Phật giáo, được các Tăng Ni ở các tự viện trong Quận trú trọng, đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với các di tích lịch sử, thường xuyên kiểm tra và trùng tu tôn tạo những hạng mục công trình xuống cấp làm cho cảnh chùa khang trang, sạch đẹp hơn, được đảm bảo trang nghiêm khuôn viên nơi thờ tự.
 1. Công tác Từ thiện – Xã hội:
 • Từ bi cứu khổ là truyền thống tốt đẹp của Đạo Phật, đã được BTS cùng Tăng Ni Phật tử trong quận thực hiện tích cực tham gia các cuộc vận động từ thiện. với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và hưởng ứng phong trào phát động ở mỗi địa phương, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Vì lời ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, Tăng Ni Phật tử quận Hoàng mai thường xuyên chăm lo, tặng quà cho các cháu nhân dịp 1/6, Tết Trung thu, quỹ vì người nghèo, ngày thương binh liệt sĩ, quý chất độc mầu da cam, quỹ khuyến học, thăm hỏi và tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, chúc thọ cho những người cao tuổi vào dịp đầu năm, trợ giúp các cụ già cô đơn, những người tàn tật, nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc ở vùng sâu , vùng xa, đồng bào lũ lụt…

* Trong nhiệm kỳ 2012-2016, các chùa trên địa bàn quận đã từ thiện ủng hộ các nơi với số tiền: 4,609,600,000 đ

(Bốn tỷ, sáu trăm linh chín triệu, sáu trăm ngàn đồng)

Điển hình như:

– Ni trưởng Thích Đàm Đạt (chùa Sở thượng) được tặng 2 Kỷ niệm chường của Chữ Thập Đỏ thành phố và quận Hoàng mai trong công tác từ thiện.

Chùa Pháp Vân: riêng năm 2016 làm từ thiện 1.346.600.000 đồng (một tỷ ba trăm bốn sáu triệu, sáu trăm ngàn đồng) cụ thể là: Phát 500 xuất cháo, chè tại viện K2 trong 4 đợt hết 96 triệu; 80 xuất sữa tại viện K3 tân triều hết 72 triệu; 3 đợt tại viện bỏng 103 hết 45 triệu;  100 xuất tại ngõ chạy thận viện bạch mai hết 20 triệu; 380 xuất tại trung tâm bảo trợ số 3 ba vì hết 220 triệu; 10 căn nhà tình nghĩa tại Hà giang hết 100 triệu; 520 xuất quà cho đồng bào lũ lụt tại Hương Khê, Hà Tĩnh đợt 1hết 390 triệu, đợt 2 hết 356 triệu; 238 xuất quà cho bệnh nhân nhiễm HIV tại quận huyện trong thành phố hết 47,6 triệu.

– Chùa Tứ Kỳ: Thứ 7 hàng tuần nấu 200 xuất cơm từ thiện cho bệnh nhân viện K3; tổ chức đi làm từ thiện mỗi năm 1 lần, trong 5 năm khoảng 600 triệu đồng

– Chùa Triệu Khánh: Ủng hộ quỹ người nghèo 12 triệu đồng, Chữ thập đỏ 20 triệu đồng, các cháu thiếu nhi nhân dịp hè 5 triệu đồng, giúp đỡ các gia đình khó khăn 7 triệu đồng, nấu cháo bệnh viện 25 triệu đồng, ủng hộ lũ lụt cùng Phật giáo 3 triệu đồng; gần đây nhất đồng bào miền trung chịu ảnh hưởn nặng nề của thiên tai lũ lụt nhà Chùa cùng nhân dân Phật tử đã ủng hộ 68 triệu đồng tiền mặt, 5250kg gạo tẻ, 110 thùng mỳ tôm, 35kg hạt rau giống, 150 vở viết, 30 thùng bánh kẹo cùng nhiều vật dụng gia dụng khác it nhiều nhằm giúp đỡ đồng bào ổn định cuộc sống.

 • Công tác Xã hội: đẩy mạnh phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến”,“toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Phát huy truyền thống phụng sự đạo lý và dân tộc với phương châm “Phật Pháp bất ky thế gian Pháp” , trong nhiệm kỳ qua, BTS Phật giáo quận Hoàng mai tham gia  HĐND quận Hoàng mai,  HĐND Phường, uỷ viên MTTQ Quận, Phường…
 1. Công tác sửa chữa, tôn tạo, trùng tu chùa cảnh:
 • Trong thời gian qua được sự quan tâm của Chính quyền Quận Hoàng mai cũng như lãnh đạo chính quyền các Phường trong toàn quận, sự phát tâm công đức của tín đồ thập phương, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn Quận đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với các Di tích lịch sử, thường xuyên trùng tu, tôn tạo, sửa chữa các hạnh mục công trình đã xuống cấp mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống.
 • Điển hình như:

+ Chùa Triệu Khánh vừa qua đã cải tạo trùng tu và khánh thành tổng thể công trình lên tới 15 tỷ đồng.

+ Chùa Phúc Khánh, chùa Tứ Kỳ, chùa Giáp Nhị, chùa Giáp Bát xây dựng chùa cảnh hàng tỷ đồng/chùa.

 • Đây là một sự nỗ lực đáng khích lệ của Tăng Ni Phật tử quận Hoàng mai nhằm bảo tồn, gìn giữ bản sắc Văn hoá Dân tộc.
 • ĐÁNH GIÁ CHUNG:
 1. Thuận lợi:
 • Phần lớn các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ Quận Hoàng mai đã quan tâm, tuyên truyền đến các Tăng Ni Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với Tôn giáo, đã tạo được sự đoàn kết thống nhất giữa các Tôn giáo, đảm bảo và duy trì đầy đủ theo đúng Pháp luật và thực hiện đúng quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 • Tăng Ni Phật tử quận Hoàng mai luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối, chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với Tôn giáo, từ đó nhận thức của Tăng Ni Phật tử tham gia đóng góp xây dựng quận Hoàng mai mà đặc biệt là làm tốt công tác Từ thiện nhân đạo, tham gia hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do UBMTTQ phát động.
 • Về hoạt động Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng cơ bản được thực hiện tốt và duy trì nề nếp. Việc tổ chức và duy trì các Lễ hội truyền thống của địa phương có nhiều tiến bộ và ngày càng đổi mới nhưng không mất đi bản sắc Dân tộc, các tầng lớp nhân dân hướng về Lễ hội Tâm linh trên các Chùa ngày càng đông, xu hướng tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp các ngôi Chùa được Chính quyền các cấp và Nhân dân Phật tử quan tâm.
 1. Hạn chế:

Trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Phật giáo quận Hoàng mai đã đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế trong hoạt động Phật sự như sau:

 • Tại một số địa phương, Chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức trong việc chỉ đạo các hoạt động Tôn giáo tín ngưỡng, dẫn đến một số Chùa còn tổ chức hoạt động tín ngưỡng chưa phù hợp với chính Pháp và đúng với Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo.
 • Việc khúc mắc tại chùa Liên Hoa (Phường Định công) đã tồn tại nhiều năm, mặc dù BTS đã tiến hành đúng hành chính theo quy định của Nhà nước và Hiến chương Giáo hội, tổ chức lễ nhập tự và ra mắt theo quyết định kiêm nhiệm trụ trì của Ban trị sự Phật giáo Việt nam Thành phố Hà nội nhưng chưa được sự quan tâm đúng mực của các cấp Chính quyền địa phương dẫn đến hiện tại Chùa vẫn do một số Tu sĩ ở địa bàn khác và một bộ phận nhân dân địa phương tự quản lý…
 1. Nguyên nhân:
 • Việc phối kết hợp giữa Ban trị sự Phật giáo Quận Hoàng mai và các Ban nghành hữu quan của Quận Hoàng mai cũng như tại một số địa phương chưa thật sự chặt chẽ dẫn đến việc giải quyết chưa ổn thoả một số việc liên quan đến Luật Phật và quy định của Thiền gia cũng như bản sắc Văn hoá Dân tộc từng địa phương bị xáo lộn.
 • Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban trị sự Phật giáo và Tăng Ni Phật tử quận Hoàng mai đã cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt công tác Phật sự đã đề ra, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam ngày một phát triển. Mặt khác, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được cần ra sức phát huy, những tồn tại hạn chế cần nỗ lực khắc phục, quyết tâm vượt qua khó khăn, đánh giá đúng khả năng, năng lực công tác để tạo tiền đề cho việc thực hiện chương trình công tác nhiệm kỳ mới.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2016-2021)

 1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ:

Phát huy truyền thống “Phụng Đạo yêu nước” và đồng hành cùng Dân tộc của Phật giáo Việt Nam nói chung; Tăng Ni Phật tử quận Hoàng mai nói riêng; nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2016-2021) của Ban trị sự Phật giáo quận Hoàng mai như sau:

 1. Tuyên truyền rộng rãi, vận động Tăng Ni Phật tử quận Hoàng mai chấp hành tốt về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động chính trị xã hội;
 2. Phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động Phật sự.
 3. Tổ chức trang nghiêm trọng thể các ngày lễ lớn trong năm và các khoá tu thuyết giảng.
 4. Động viên Tăng ni Phật tử tích cực tham gia lao động sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống, góp phần tu bổ chùa chiền, gia tăng sự ủng hộ tài chính cho các hoạt động của giáo hội.
 5. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi …. làm tốt nghĩa vụ của người công dân Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.
 6. Tiếp tục triển khai phong trào xây dựng “Chùa Tinh tiến” do BTS Phật giáo Thành phố Hà Nội phát động, gắn với cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở các khu dân cư”.
 7. Phối hợp cùng các cấp có thẩm quyền tiếp tục giải quyết những vấn đề vướng mắc tại các địa phương, góp phần ổn định tình hình xã hội, nâng cao uy tín của Phật giáo.
 8. Hướng dẫn Tăng ni Phật tử tổ chức tốt dịp tết Nguyên đán trang nghiêm, tiết kiệm và văn hoá, vận động bà con Phật tử không nên đốt vàng mã trong những dịp lễ đầu năm, động viên Phật tử giáo dục con cháu phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá mới, bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông, đóng góp xây dựng chính quyền đại phương vững mạnh.
 1. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 • Cần có chế tài cụ thể, kiên quyết đối với trường hợp Tăng Ni hành đạo không đúng địa bàn hành chính.
 • Tranh thủ sự tạo điều kiện của lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, các cấp chính quyền, MTTQ và các ban ngành hữu quan để Ban trị sự Phật giáo quận Hoàng mai hoạt động có hiệu quả và có định hướng đúng; Tăng Ni Phật tử thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với Tôn giáo;
 • Phối hợp chặt chẽ với MTTQ quận Hoàng mai và Ban tôn giáo – Sở nội vụ Thành phố Hà nội, để tạo điều kiện cho các Tín đồ Phật tử trong quận được quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội đề ra;
 • Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước đến các Phật tử, làm cho Tín đồ Phật tử hiểu rõ được Đạo Pháp Dân Tộc luôn gắn liền với sự phát triển và xây dựng quận nhà;
 • Luôn đề cao vai trò, trách nhiệm và sự tín nhiệm của Ban trị sự Phật giáo quận Hoàng mai, từ đó thực hiện nhiệm vụ cầu nối giữa Tăng Ni với Tín đồ Phật tử cũng như Tăng Ni Phật tử với chính quyền các cấp và các ngành liên quan;
 • Duy trì và thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban trị sự, chú trọng công tác Sơ kết 6 tháng và Tổng kết hoạt động của Ban trị sự hàng năm đánh giá, khẳng định mọi hoạt động và kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến về hoạt động phong trào;
 • Gắn các nhiệm vụ của Giáo hội Phật giáo Việt nam với Nghị quyết Đại hội, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Đảng và Nhà nước đề ra;

Phát huy truyền thống lịch sử của địa phương trong những năm qua với tôn chỉ mục đích “Sống tốt đời đẹp Đạo”; Đại hội kêu gọi Tăng Ni, Phật tử  quận Hoàng mai hãy đoàn kết chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt nam; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phật giáo quận Hoàng mai nhiệm kỳ (2016-2021) đề ra, góp phần tích cực vào thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Chính quyền, MTTQ  và các ngành hữu quan quận Hoàng mai.

Trên đây là bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ (2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2016-2021) của Phật giáo quận Hoàng mai. Để thực thi tốt chương trình hoạt động Phật sự đề ra, Ban trị sự Phật giáo quận Hoàng mai mong nhận được sự chỉ đạo xát xao của Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hà nội, sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo quận Hoàng mai; có như vậy Phật giáo quận Hoàng mai sẽ ngày một khởi sắc và trở thành điểm sáng Phật giáo trên địa bàn Thành phố;

Trước khi dừng lời, xin Kính chúc Chư tôn đức Pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ; kính chúc quý vị đại biểu khách quý vạn sự cát tường như ý. Chúc Đại hội thành công viên mãn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn