PG Hoàng Mai: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2012 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2013

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI

BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO

QUẬN HOÀNG MAI

 

Số:     BC/ BĐDPG HM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- hạnh phúc

 

 

Hoàng Mai, ngày 15 tháng 12 năm 2012

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2012

 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2013

 

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-Kính Bạch Chư tôn đức Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức

Tăng ni.

-Kính thưa Quý vị lãnh đạo đại diện chính quyền các cấp

Được sự chỉ đạo của Hội đồng trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, sự quan tâm giúp đỡ Chính quyền, Ban ngành các cấp quận Hoàng Mai, và đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của Ban Trị Sự Phật Giáo quận Hoàng Mai cùng toàn thể Chư tôn đức Tăng ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận, hoạt động công tác Phật sự năm 2012 đã có nhiều chuyến biến tích cực về mọi mặt.

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Phật giáo quận Hoàng Mai có 24 ngội tự viện toạ lạc trên 14 Phường, số lượng Tăng ni là 81 vị. Hiện nay, tất cả các ngôi tự viện đã có các sư trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì .

Hòa thượng: 02 vị

Thượng tọa: 01 vị

Ni trưởng: 04 vị

Ni sư: 04 vị

Tỷ khiêu: 21 vị

Tỷ khiêu ni: 35 vị

Sa di: 04 vị

Sa di ni: 05 vị

Hình đồng: 06 vị

Bằng tinh thần đoàn kết hoà hợp, phụng sự Đạo Pháp, phụng sự Dân tộc năm 2013, Ban đại diện đã quyết tâm tìm ra phương hướng mới phù hợp với tinh thần hiện tại. Ban đại diện cùng Tăng ni Phật tử tại các cơ sở tự viện đã thực hiện chủ trương đường lối của 1 Giáo hội, chấp hành nghiêm túc mọi quy định hiến chương, nội quy Ban Tăng sự và pháp luật hiện hành của nhà nước. Tích cực tham gia phong trào “xây dựng chùa tinh tiến”, Phấn đấu cùng nhân dân Thủ đô xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” nhằm kiến tạo ngôi nhà chung Giáo hội ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng xã hội công bằng – dân chủ – văn minh…

 1. NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ
 2. Công tác Tăng sự:

– Sinh hoạt của Tăng ni trên địa bàn quận vẫn được duy trì và phát triển tốt, tổ chức ổn định. Thực hiện lời Phật dạy “An cư tỷ khiêu chi yếu vụ” để trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội, giữ gìn quy củ thiền gia, tu trì tam vô lậu học, lợi lạc quần sinh là một trong những mặt sinh hoạt trọng tâm của Giáo hội. Tăng ni toàn quận nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của người xuất gia nên hàng năm đều tham gia an cư đông đủ, song vẫn duy trì phục vụ được tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử tại địa phương.

– Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, UBND, UBMTTQ, các Ban ngành chức năng và sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội đã tổ chức giới đàn để thụ giới cho các thiện nam tín nữ hảo tâm xuất gia cần cầu giới pháp. Trong 5 năm qua Phật giáo quận Hoàng Mai có 25 vị giới tử, trong đó có 10 vị Tăng và 15 vị Ni, ngoài ra còn có 7 vị tịnh nhân được các chùa tiếp nhận đã được Thành hội chứng nhận xuất gia.

 1. Công tác giáo dục Tăng ni:

Công tác giáo dục luôn được Ban đại diện Phật giáo quận quan tâm, đây là trách nhiệm đào tạo Tăng tài, người xuất gia không những chăm lo phẩm hạnh đạo đức mà còn phải bồi dưỡng về trí tuệ. Hơn nữa, người xuất gia cần phải có đủ phúc đức và trí tuệ “Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật” để đảm nhận trọng trách “hoằng dương Phật Pháp lợi lạc quần sinh”. Tinh thần hiếu học là truyền thống của Phật giáo quận Hoàng Mai, các khóa đào tạo từ Trung cấp, Cao đẳng, Học viện cho đến Cao học do Thành hội cũng như Giáo hội mở đều có Tăng ni quận Hoàng Mai tham dự.

Nhìn chung, các vị Tăng ni sinh đều tinh tiến, nỗ lực học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, giữ gìn uy nghi phẩm hạnh, nhiều vị được ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng. Hơn nữa, có một số vị Tăng ni sinh còn đang du học ở nước ngoài, mội số vị Tăng ni cũng tham gia theo học các môn thế học như: Triết học, Ngoại ngữ, Vi tính học hệ chính quy và tại chức tại các trường Đại học, các trung tâm đào tạo nhằm tăng thêm kiến thức Phật học và thế học để hòa nhập với xu hướng phát triển của đất nước.

 1. Công tác hoằng Pháp

Nhằm đưa giáo Pháp của Đức Phật đến quảng đại quần chúng nhân dân và hoằng dương chính Pháp lợi lạc quần sinh là bổn phận của người đệ tử Phật. Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2012, Tăng ni các tự viện đã thường xuyên tổ chức thuyết giảng giáo lý Đạo Phật cụ thể là :

+ Chùa Bằng A: tổ chức lễ cầu siêu và tư vấn mùa thi cho học sinh, sinh viên cấp II và III, đồng thời tổ chức thuyết giảng vào các ngày lễ lớn trong năm.

+ Chùa Pháp Vân : giảng pháp vào, sáng thứ bảy và tối chủ nhật hàng tuần.

+ Chùa Mai Động tổ chức khoá tu Tịnh độ và giảng Pháp vào các ngày 17 hàng

tháng.

+ Chùa Khuyến Lương tổ chức Giảng Pháp vào các ngày chủ nhật hàng tuần.

+ Chùa Hoàng Mai tổ chức thuyết giảng vào chiều ngày 01 hàng tháng… Những hoạt động Phật sự trên được dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao và đáng khích lệ, cần được phổ biến đến các tự viện trong quận để cho các Phật tử đều được thấm nhuần giáo pháp, góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo ngày một vững mạnh hơn.

 1. Công tác nghi lễ:

Nhân dịp đón xuân Quý Tỵ, các sinh hoạt tín ngưỡng – Tôn giáo diễn ra, Tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện đã hướng dẫn nhân dân Phật tử sinh hoạt tín ngưỡng – tôn giáo lành mạnh đúng chính Pháp. Tổ chức các lễ hội Phật giáo truyền thống trang nghiêm, long trọng tạo được nét đẹp tâm linh đậm chất đạo Phật trong lòng du khách và Phật tử tham dự.

Đặc biệt nhân dịp Phật Đản PL 2556 năm nay, được sự chỉ đạo của BTSTHPG Hà Nội và được sự giúp đỡ của UBND, UBNDMT quận. BĐDPG quận đã tổ chức Đại lễ Phật Đản trang nghiêm trọng thể tại Lễ đài Chùa Bằng – Hoàng Liệt. Đồng thời các tự viện cũng đã tổ chức lễ Kính mừng Phật Đản, lễ Vu Lan rất trang nghiêm, long trọng. Các trụ xứ cũng đã tổ chức các nghi lễ khác như:

+ Chùa Bằng A :

– Tổ chức lễ Chúc thọ

– Tu Bát Quan Trai hàng tháng

– Lễ Phật đản

– Lễ Phật thành đạo

– Lễ trung thu

– Tổ chức Pháp hội Dược Sư

– Khánh Đản Đức Phật A Di Đà.

+ Chùa Hoàng Mai tổ chức khoá lễ Sám nguyện và sinh hoạt hội Dược Sư vào các ngày 8,23,29 hàng tháng.

+ Chùa Linh Đường tổ chức khoá lễ Dược Sư và sinh hoạt Hội vào các ngày 1 và 15 hàng tháng.

+ Chùa Pháp Vân:

– Thứ tư và chủ nhật hàng tuần ban trợ niệm tu tập

– Thứ bảy hàng tuần Đạo tràng Quán Thế Âm sinh hoạt và tu tập.

– Tổ chức khoá tu mỗi tháng một ngày.

– Khoá lễ các ngày vía và các ngày kỷ niệm Chư Phật và Bồ Tát.

– Tổ chức tu Bát Quan Trai một tháng bốn lần.

+ Chùa Tứ Kỳ thành lập đạo tràng Pháp Hoa, sinh hoạt vào tối thứ bảy hàng tuần, tổ chức khoá tu vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng.

+ Chùa Giáp Nhị : Thành lập Đạo tràng Pháp Hoa, sinh hoạt vào tối thứ ba và thư bảy hàng tuần.

– Tổ chức thụ Bát Quan Trai vào ngày chủ nhật đầu tháng.

+ Chùa Nam Dư Thượng : Tổ chức khoá tu Tịnh Độ một ngày vào chủ nhật đầutháng …

 1. Công tác văn hoá

Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong đó có văn hoá Phật giáo, được các Tăng ni ở các tự viện trong Quận đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với các di tích lịch sử, thường xuyên kiểm tra và trùng tu tôn tạo những hạng mục công trình xuống cấp làm cho cảnh chùa khang trang, sạch đẹp hơn, cụ thể như:

– Chùa Bằng A : làm nhà cho sinh viên tu tập và khám chữa bệnh.

– Chùa Hoàng Mai: Xây dựng chùa, xây dựng cổng tam quan, và cải tạo khuôn viên chùa.

– Chùa Định Công hạ: Xây dựng nhà Tạo Soạn Ngoài ra còn một số chùa đang xây dựng một số công trình rất trang nghiêm tố hảo.

 1. Công tác từ thiện xã hội

Từ bi cứu khổ là truyền thống tốt đẹp của Đạo Phật, đã được BĐD cùng Tăng ni trong quận thực hiện tích cực như: Thăm hỏi và tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, trợ giúp các cụ già cô đơn, những người tàn tật, nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc ở vùng sâu , vùng xa, đồng bào lũ lụt…

Cụ thể là:

* 6 tháng đầu năm:

– Chùa Pháp Vân:

+ Ủng hộ những người nhiễm HIV tại Hà Nội : 192 triệu đồng

+ Phát quà tết cho bà con nghèo tại Tuyên Quang và Hà Giang: 57.200.000đ và 3,5 tấn gạo tẻ.

– Chùa Tứ Kỳ: Giảng Pháp, hướng dẫn tu niệm tại chùa,

+ Phát 550 Suất quà cho các bệnh nhân nghèo K1, K2, khoa huyết học bệnh viện Bạch Mai, mỗi suất quà là 200.000đ. Tổng số là: 110.000.000đ.

+Phát 20 thùng cốm Canxi chống còi xương cho các cháu huyện Sóc Sơn, mỗi thùng trị giá 2.000.000đ. Tổng số tiền là: 40.000.000đ.

– Chùa Giáp Nhị:

+Tặng quà đối tượng nghèo của phường : 3 triệu đồng

+ Tặng quà nhân ngày Phật Đản : 9 triệu đồng.

+ Trung Thu : 1 triệu đồng.

+ Quỹ khuyến học: 1 triệu đồng.

+ Ngày thương binh liệt sĩ: 1 triệu. Ngày lễ Vu Lan: 3 triệu. Tặng quà cho các cháu khoa nhi BVK2: 15 triệu. Tặng quà cho các bệnh nhân BVK2:13 triệu.

– Chùa Hoàng Mai:

+ Tặng quà khuyến học 6 triệu đồng. Từ thiện xã hội: 30 xuất quà, mỗi suất 150.000đ. Ủng hộ mẹ liệt sĩ 27/7: 10 triệu.

+ ủng hộ Hội chữ thập đỏ của phường : 3 triệu đồng

– Chùa ĐạiTừ: phát quà ủng hộ người nghèo tỉnh Quảng Ngãi : 30 triệu đồng.

+ ủng hộ Hội chữ thập đỏ của phường : 2 triệu đồng

+ Tặng quà khuyến học 2 triệu đồng.

+ Từ thiện xã hội: 11 triệu.

– Chùa Sét: ủng hộ quỹ từ thiện của phường : 1 triệu đồng. Từ thiện năm 2012 là: 5 triệu

– Chùa Mai Động: ủng hộ hội khó khăn của quận : 1 triệu đồng

– Chùa Tương Mai & UBND: ủng hộ người nghèo & ngày 27/7 TBLS 27 triệu.

Đi ủng hộ người nghèo Cao Bằng: 380 triêu, trại Phong Thái bình 80 triệu.  người khuyết tật Ba vi & trại trẻ mồ côi: 160. Triệu. ( Tổng cộng 620 triệu)

Hàng tháng ủng hộ 3 nghìn suất cơm cho bệnh viện Tâm Thần huyện Thường Tín & 2 nghìn suất cơm ở bệnh viên U bướu huyết học Bạch Mai

* Phật giáo quận:

Phát quà từ thiện ủng hộ người nghèo và chất độc Da cam 35 triệu.

+ Phát quà từ thiện nhân ngày Phật đản của quận: 5.400.000đ. Ủng hộ Đại Hội Phật giáo thành phố: 20 triệu.

* Tổng cộng: 60 triệu 4 trăm nghìn đồng.

* 6 tháng cuối năm:

– Chùa Pháp Vân:

+ Hỗ trợ vùng sâu vùng xa: 30 triệu đồng

+ Chăm sóc trẻ em ảnh hưởng HIV : 117 triệu đồng

+ Tặng quà trung thu tại chùa : 12 triệu đồng

+ Nhân ngày phòng chống HIV tặng quà tại chùa : 62 triệu đồng

– Chùa Bằng A:

+ Khám chũa bệnh làm từ thiện tại tỉnh Lai Châu: 7 triệu đồng

+ Phát quần áo từ thiện tại các tỉnh vùng sâu,vùng xa

– Chùa Sở Thượng:

+ Nuôi 9 cháu gia đình nghèo: 30 triệu đồng, Ủng hộ Trường Sa 20 triệu đồng,

– Chùa Tứ Kỳ:

+ Phát quà từ thiện tại chùa cho các bệnh nhân ở viện K1, K2: 110 triệu đồng

– Chùa Giáp Nhị :

+ Phát quà từ thiện cho đồng bào nghèo tỉnh Hoà Bình: 53 triệu đồng

– Chùa Sét : làm từ thiện :2 triệu đồng

– Chùa Trung Lập:

+ ủng hộ người nghèo của phường: 1 triệu đồng

+ Đỡ đầu 1 cháu: 1.200.000đ

– Chùa Triệu Khánh:

+ Nấu cháo ủng hộ bệnh viện Hà Nội: 10 triệu đồng

+ Nấu cháo tại bệnh viện Hải Phòng:5 triệu đồng

+ Ủng hộ quỹ thập đỏ của phường : 2 triệu đồng

– Chùa Lủ:

+ Ủng hộ các cháu nghèo tại Hà Giang: 5 triệu đồng

– Chùa Mai Động:

+ Ủng hộ hội chữ thập đỏ của phường 1 triệu đồng, phường Quỳnh Mai: 2 triệu đồng, phường Trần Phú: 2 triệu đồng.

– Chùa Hoàng Mai: Ủng hộ bệnh nhân mổ tim: 500 nghìn đồng, ủng hộ hội chữ thập đỏ của phường: 200 nghìn đồng.

– Phật giáo quận ủng hộ quỹ nhân đạo, chữ thập đỏ của quận: 10 triệu đồng. Ngoài ra còn một số chùa cùng làm công tác từ thiện với Phật giáo quận 16 chùa x 1.200.000= 1.920.000đ.

* Tổng cộng = 538.600.000 (Năm trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng)

* Tổng cộng cả năm 2011 là: 534.610.000đ + 538.600.000đ = 1.037.210.000đ (Một tỷ không trăm bảy mươi ba triệu , hai trăm mươi nghìn đồng ) Với tinh thần thi đua xây dựng “chùa tinh tiến” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư các chùa đã có nhiều thành tích đáng kể, kết quả bình bầu đã lựa chọn được 22/24 chùa.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2013

Để thực hiện tốt công tác hoạt động Phật sự năm 2013 BĐDPG quận Hoàng Mai xây dựng chương trình công tác Phật sự cho năm 2013 cụ thể như sau:

 1. Phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên, tăng cường đẩy mạnh các

hoạt động Phật sự.

 1. Vận động Tăng ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và

Nhà nước , xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc

vận động chính trị xã hội.

 1. Tổ chức trang nghiêm trọng thể các ngày lễ lớn trong năm và các khoá tu

thuyết giảng.

 1. Động viên Tăng ni Phật tử tích cực tham gia lao động sản xuất, cải thiện và

nâng cao đời sống, góp phần tu bổ chùa chiền, gia tăng sự ủng hộ tài chính

cho các hoạt động của giáo hội.

 1. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi… . làm tốt nghĩa vụ của người công dân Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội”.
 2. Tiếp tục triển khai phong trào xây dựng chùa Tinh tiến do BTSTHPG Hà Nội phát động, gắn với cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống

văn hoá ở khu dân cư”.

 1. Phối hợp cùng các cấp có thẩm quyền tiếp tục giải quyết những vấn đề vướng mắc tại các địa phương, góp phần ổn định tình hình xã hội, nâng cao uy tín

của Phật giáo.

 1. Hướng dẫn Tăng ni Phật tử tổ chức tốt dịp tết Nguyên đán trang nghiêm, tiết

kiệm và văn hoá, vận động bà con Phật tử không nên đốt vàng mã trong những dịp lễ đầu năm.

 1. Tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hoá mới, bảo vệ môi trường, thực

hiện nghiêm chỉnh luật giao thông, đóng góp xây dựng chính quyền vững mạnh.

 

 

Nơi nhận:

– Thành hội phật giáo Hà Nội;              Để

– Ban TT Quận ủy- HĐND;                 báo

– Lãnh đạo UBND Quận;                     cáo

– Ban ĐDPG quận Hoàng Mai;     Để  thực hiên

-Lưu;

TM BAN ĐDPG QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Đại đức: Thích Nguyên Thanh

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn