PG Hà nội:Thông báo việc tổ chức Đại giới đàn năm 2015

GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             BAN TRỊ SỰ                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 1  năm 2015

THÔNG BÁO

V/ v tổ chức Đại giới đàn năm 2015

Kính gửi:  Quý vị Nghiệp s­ư của các giới tử

Thể theo nguyện vọng của Quý vị đã đồng ý xác nhận vào Đơn xin thụ giới năm 2015 của đệ tử theo công văn h­ướng dẫn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Sau khi xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định tại Điều 31-32 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, các tiêu chuẩn theo quy định của Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội và ý kiến của các cơ quan chức năng. Được sự chấp thuận của Uỷ ban Nhân dân, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội, Ban Trị sự Thành hội xin thông báo tới quý vị:

– Chấp thuận cho đệ tử của quý vị đ­ược thụ giới tại Đàn giới do Thành hội tổ chức trong thời gian 10 ngày, từ ngày 08/4 đến ngày 17/4/2015 (Tức từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 2 năm Ất Mùi) tại chùa Bằng A – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – Hà Nội

Vậy Ban Trị sự Thành hội xin kính mời các Nghiệp sư đến họp tại Chùa Mộ Lao – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – Hà Nội vào hồi 14 giờ ngày 08/3/2015 (Tức ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi) để họp bàn, phân công các công việc liên quan đến tổ chức Đàn giới.

Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa đệ tử của mình về tập trung tại chùa Bằng A – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – Hà Nội vào hồi 08 giờ ngày 08 tháng 4 năm 2015(Tức ngày 20 tháng 2 năm Ất Mùi ) để thụ giới.

Để chuẩn bị cho đàn giới:

  • Khi đi mang theo 5.000.000 đồng để nộp cho Ban Tổ chức làm quỹ hoạt động xây dựng của Thành hội
  • Các giới tử thụ giới Sa di – Sa di ni phải sử dụng “ Y mạn điều” không chấp nhận sử dụng tấm “ Ngũ điều y ” của Tỷ khiêu.
  • Nghiệp s­ư nhất thiết phải có mặt từ đầu cho đến khi kết thúc đàn giới (Không chấp nhận sự vắng mặt, Nghiệp sư nào vắng mặt thì sẽ miễn việc thụ giới của đệ tử).
  • Về trai soạn, lễ nghi phục vụ đàn giới và thỉnh mời, đưa đón Giới sư do Quý vị Nghiệp s­ư, giới tử chu biện.
  • Rất mong được Quý vị có mặt đầy đủ để đàn giới đ­ược trang nghiêm thanh tịnh./.

      Nơi nhận:                                                 T M. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

      – Như đề gửi                            KT. TRƯỞNG BAN

      – Lưu VP – VT                                             PHÓ BAN KIÊM CHÁNH THƯ KÝ

(Đã ký)

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn