Đại hội Phật giáo Q. Nam Từ Liêm lần thứ VIII (NK: 2016-2021)

Phúc Thịnh Sáng nay, 11-11 (12-10-Bính Thân), tại Tổ đình Linh Ứng – Chùa Thị Cấm; Phường Xuân Phương; Quận Nam Từ Liêm; TP Hà Nội . BTS GHPGVN Quận Nam Từ Liêm đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo quận Nam Từ Liêm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Chứng […]

Chi tiết →
 

NỘI QUY ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ VIII (2016-2021)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN HOÀNG MAI BAN TỔ CHỨC ———————– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Số: 04-NQ/BTC Hoàng mai, ngày 10  tháng 08 năm 2016   NỘI QUY ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ VIII (2016-2021) (ngày […]

Chi tiết →
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ 2016 – 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN HOÀNG MAI —————————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Số:03-KH/BTC   Hoàng mai, ngày 28  tháng 09 năm 2016   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ 2016 – […]

Chi tiết →
 

HÀ NỘI: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN HOÀNG MAI BAN TRỊ SỰ ——————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Số: 01-CT/BTC   Hoàng mai, ngày 10 tháng 08 năm 2016   DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI […]

Chi tiết →