Nhà Phật chúng tôi có nghìn mắt nghìn tay nhưng vẫn có câu chuyện xử oan cho Thị Kính đến khi chết

Ảnh của Đức Bảo Phạm.

HOANG NGUYEN TRAO ĐỔI VỚI THÍCH THANH QUYẾT

Đôi điều với ông Thích Hành Quyết
Tôi rất bất bình với những phát ngôn vô cùng phản cảm, ngu dốt của ông
Theo tôi biết ông có cái bằng tiến sĩ Phật học.(Không biết ai cấp cho ông)
Ông làm ô danh đạo Phật bằng những phát biểu ngu si của ông.
Ông viện dẫn:
1/ Đạo Phật chúng tôi có ngàn mắt ngàn tay.
2/ Xử oan cho Thị Kính.
— Tôi hỏi ông Đạo Phật nào có ngàn mắt, ngàn tay? Ở đâu mà có?
Ông có hiểu ngàn mắt ngàn tay là cái gì? Của ai?
— Đạo Phật nào xử oan cho Thị Kính?
Sách sử nào chép.
Nói cho ông biết trong tam tạng kinh điển không có cái nào là Thị Kính cả, đó chỉ là câu chuyện dân gian thôi ông biết chưa?
Đã là tiến sĩ thì nói có sách, mách có chứng.
Quan trọng hơn tôn chỉ của Đạo Phật là gì?
Là TRÍ TUỆ và TỪ BI.
Từ bi là tình thương thật sự, bao la, ban vui cứu khổ cho muôn loài.
Ông vô cảm với oan sai, ông đồng hành cổ xuý cho tội ác!
Ông vô cảm coi thường trước sự sống của con người!
Tôi kể ông nghe:
— Tài xế chạy xe trên đường họ tránh hết mức có thể để không cán qua con vật ở trên đường.
— Có những người dân bình thường không quen biết nhưng họ từng ngày đem thực phẩm cho những người thân đi kêu oan.
Họ đồng loạt lên tiếng kêu cứu cho cái chết oan của người vô tội.
Đó là tình thương.lòng nhân ái.
Đúng ra là một tu sĩ ông nên phát ra lòng từ bi hơn mọi người để làm gương
Qua những phát biểu của ông, tôi thấy ông còn thua xa người tài xế, người dân bình thường trong cuộc đời.
Là tiến sĩ Phật học ông nói linh tinh!
Viện dẫn nhăng cuội…
Chứng tỏ ông không biết một cái gì trong Phật giáo.
Ông không có trí tuệ của một người bình thường, huống là Trí tuệ Phật giáo.
Ông hoàn toàn không có tình thương!
Tình thương ông thua xa những người bình thường!
Trí tuệ và Từ bi là căn bản của Phật giáo ông không hề có. Tôi không hiểu ông là ai mà vô nhân đạo đến vậy?
Tôi nhắc cho ông biết: Nhân ông đang gieo, Quả là ở Vô gián địa ngục.

Theo FB Hoang Nguyen

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn