NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ (2016-2021)

Hoàng mai, ngày 27 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI

NHIỆM KỲ (2016-2021)

  • Kính bạch chư tôn đức Chứng minh!
  • Kính bạch chư tôn đức Đoàn Chủ tịch!
  • Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni tham dự Đại hội!
  • Kính thưa quý vị Đại biểu, Khách quý!
  • Thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội Phật giáo Quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ (2016-2021) đã được họp Phiên trù bị chiều ngày 26 tháng 11 năm 2016 (tức ngày 27 tháng 10 năm Bính Thân) và chính thức Khai mạc trọng thể vào lúc 8h00 ngày 27 tháng 11 năm 2016 (tức ngày 28 tháng 10 năm Bính thân) tại Hội trường Trung tâm văn hoá phía đông quận Hoàng Mai (số 2, ngõ 22, đường Khuyến Lương, phường Trần phú, quận Hoàng Mai Thành phố Hà nội).

Đại hội vinh dự được cung đón Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam; Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam Thành phố Hà nội; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các Quận, Huyện, Thị trong địa bàn Thành phố Hà nội; quý vị Lãnh đạo các cơ quan chức năng của Thành phố Hà nội, quận Hoàng Mai, phường Trần Phú cùng các Phường trong toàn quận.

Đại hội diễn ra dưới sự Chứng minh và chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà nội, và dưới sự chủ trì điều hành của Đoàn Chủ tịch.

Qua hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc; Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2016-2021) trong tinh thần đoàn kết hoà hợp, nhìn thẳng vào thực tại; sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Phật sự 5 năm nhiệm kỳ (2012-2016) của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng mai, những ý kiến Tham luận của Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn, đặc biệt những phát biểu đánh giá, chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà nội, đại diện Lãnh đạo quận Hoàng mai. Đại hội đã nhất trí Nghị quyết như sau:

  1. Thống nhất thông qua bản dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2012-2016) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2016-2021) của Đại hội Phật giáo quận Hoàng mai. (có báo cáo kèm theo)
  2. Thống nhất thành phần Nhân sự đã được suy cử vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Mai nhiệm kỳ (2016-2021) gồm 13 thành viên chính thức, do Đại đức Thích Nguyên Thanh – uỷ viên Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hà nội làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng mai. (có danh sách đính kèm)
  3. Đại hội quan tâm đến việc Hoằng dương chính pháp, củng cố Nhân sự, trên địa bàn quận đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân Phật tử.
  4. Thống nhất giao ban Thư ký của Đại hội tổng hợp tất cả các ý kiến đóng góp của các Đại biểu bổ xung vào chương trình hoạt động nhiệm kỳ (2016-2021) đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội và phù hợp với Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo hiện hành.
  5. Tân Ban trị sự sau Đại hội sẽ hoàn thành các thủ tục Văn bản nhân sự trình Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hà nội chuẩn y, hoàn thiện Văn bản Nghi quyết Đại hội nhiệm kỳ (2016-2021) gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà nội, Uỷ ban Nhân dân Quận Hoàng mai cũng như Tăng Ni Phật tử của Quận Hoàng mai.

          Nghị quyết Đại hội Phật giáo quận Hoàng Mai nhiệm kỳ (2016-2021) đã được trình trước Đại hội và đã dược Đại hội thông qua vào lúc 11h00 ngày 27 tháng 11 năm 2016 (tức ngày 28/10/Bính thân).  

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đại đức: Thích Nguyên Thanh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn