Một hành động đáng trân trọng

(PGVN)Sống bình dị giản đơn và chân thực/Không màu mè kiểu cách dáng thân thương/Luôn gương mẫu thể hiện sự phi thường/Đáng lãnh đạo một siêu cường thế giới.

Đáng trân trọng một người nhiều quyền lực
Phải cúi đầu lễ Phật cởi giày ra
Đầy văn hóa khi biết hạ “cái ta”
Hành “vô ngã” mới chính là hướng thượng
Được như vậy mọi người cùng quy hướng
Xứng đáng làm lãnh đạo một quốc gia
Ảnh hưởng cho thế giới được an hòa
Biết cung kính trước những gì cao đẹp
Rửa đôi chân cởi bỏ đi giày dép
Thể hiện rằng xóa sạch những nhiễm ô
Hạnh người tu giải thoát chốn mê đồ
Cùng xây dựng một tương lai đạo đức
Sống bình dị giản đơn và chân thực
Không màu mè kiểu cách dáng thân thương
Luôn gương mẫu thể hiện sự phi thường
Đáng lãnh đạo một siêu cường thế giới
Hãy tùy hỷ và cùng nhau phấn khởi
Những điều hay việc tốt phải nhân lên
Hành thân giáo “vô ngã” mãi làm nền
Trọng văn hóa đích thực người văn hóa!
Thích Viên Thành – Hạnh Trung

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn