Kết quả thi khảo hạch đàn giới năm 2015

GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BAN TỔ CHỨC KHẢO HẠCH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      —***—

                                                                                  Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2015

KẾT QUẢ

KỲ THI KHẢO HẠCH ĐÀN GIỚI TỶ KHIÊU – TỶ KHIÊU NI NĂM 2015

 

 

TT  

Pháp danh

Năm sinh  

Địa chỉ

Điểm Điểm TB Kết quả
GL TH
01 Thích Đạo Ẩn 1993 Chùa Hương – Hương Sơn – Mỹ Đức 7,0 8,0 7,5 Đạt
02 Thích Đạo Lãm 1989 Chùa Hưng Khánh – Phù Lưu Tế – Mỹ Đức 9,5 8,2 8,7 Đạt
03 Thích Tục Kính 1992 Chùa Vạn Phúc – Phù Lỗ – Sóc Sơn 8,0 8,0 8,0 Đạt
04 Thích Tục Lưu 1990 Chùa Vạn Phúc – Phù Lỗ – Sóc Sơn 9,5 7,5 8,5 Đạt
05 Thích Đạo Việt 1990 Chùa Bồ Đề – Hồng Sơn – Mỹ Đức 10 9,2 9,6 Đạt
06 Thích Đạo Tâm 1990 Chùa Bồ Đề – Hồng Sơn – Mỹ Đức 9,5 8,3 8,7 Đạt
07 Thích Giác Tư 1991 Chùa Đại Bi – Vạn Kim – Mỹ Đức 10 8,5 9,3 Đạt
08 Thích Giác Tâm 1992 Chùa Phúc Hưng – Ngô Quyền – Sơn Tây 9,0 8,2 8,6 Đạt
09 Thích Quang Thanh 1989 Chùa Linh Thông – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì 9,0 8,8 8,9 Đạt
10 Thích Quang Đạo 1991 Chùa Linh Thông – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì 9,0 7,8 8,4 Đạt
11 Thích Thái Ninh 1990 Chùa Sùng Phúc – Thượng Cát – Bắc TL 9,0 5,0 7,0 Đạt
12 Thích Minh Hà 1992 Chùa Đông Dư Hạ – Đông Dư – Gia Lâm 9,0 5,0 7,0 Đạt
13 Thích Minh Thanh 1984 Chùa Đông Dư Hạ – Đông Dư – Gia Lâm 9,0 8,0 8,5 Đạt
14 Thích Từ Trí 1991 Chùa Hiển Quang – Dương Hà – Gia Lâm 9,5 8,0 8,8 Đạt
15 Thích Minh Huân 1984 Chùa Hòe Nhai – Hàng Than – Ba Đình 8,0 6,5 7,3 Đạt
16 Thích Giác Hảo 1991 Chùa Phúc Đức – Sài Sơn – Quốc Oai 7,0 9,2 8,1 Đạt
17 Thích Viên Minh 1993 Chùa Thọ Cầu – Dịch Vọng – Cầu Giấy 6,0 5,6 5,8 Đạt
18 Thích Trí Nguyên 1989 Chùa Hội Xá – Thắng Lợi – Thường Tín 7,0 5,0 6,0 Đạt
19 Thích Phúc Tiến 1993 Chùa Linh Quy – Hồng Minh – Phú Xuyên 8,0 9,2 8,6 Đạt
20 Thích Quảng Lực 1987 Chùa Từ Vân – Lê Lợi – Thắng Lợi -5,0 5,0 5,0 Đạt
21 Thích Nhẫn Đức 1986 Chùa Sùng Phúc – Cự Khối – Long Biên 6,0 0 3,0 0 đạt
22 Thích Di Quảng 1993 Chùa Lại Yên – Lại Yên – Hoài Đức 6,5 9,2 7,8 Đạt
23 Thích Nhẫn Tánh 1985 Chùa Sùng Phúc – Cự Khối – Long Biên 6,0 0 3,0 0 đạt
24 Thích Đạo Huấn 1989 Chùa Triệu Khánh – Thanh Trì – H. Mai 10 9,2 9,6 Đạt
25 Thích nữ Tuệ Hải 1991 Chùa Hưng Giáo – Tam Hưng – T. Oai 9,0 9,0 9,0 Đạt
26 Thích nữ Tuệ Giác 1990 Chùa Hộ Quốc – Thanh Lương, Hai Bà 8,5 9,0 8,8 Đạt
27 Thích nữ Diệu Tâm 1973 Chùa Giao Quang – Đại Mỗ – Nam Từ Liêm 5,0 6,0 5,5 Đạt
28 Thích nữ Diệu Thức 1986 Chùa Hòe Thị – Phương Canh – Nam TL 7,0 8,2 7,6 Đạt
29 Thích nữ Diệu Phương 1978 Chùa Yên Nội – Liên Mạc – Bắc Từ Liêm 5,0 6,8 5,9 Đạt
30 Thích nữ Tịnh Nhã 1969 Chùa Tam Thôn – Trường Thịnh – Ư. Hòa 8,5 9,0 8,8 Đạt
31 Thích nữ Tịnh Thiện 1990 Chùa Tam Thôn – Trường Thịnh – Ư. Hòa 9,5 9,0 9,3 Đạt
32 Thích nữ Tịnh Kiên 1979 Chùa Bặt Chùa – Liên Bạt – Ứng Hòa 6,0 6,3 6,2 Đạt
33 Thích nữ Tịnh Pháp 1988 Chùa Đa Bảo – Tri Thủy – Phú Xuyên 8,0 5,8 6,9 Đạt
34 Thích nữ Tịnh Tâm 1972 Chùa Yên Quán – Tân Phú – Quốc Oai 7,0 9,0 8,0 Đạt
35 Thích nữ Niệm Quán 1982 Chùa Vĩnh Thọ – Trung Châu – Đan Phượng 9,0 7,6 8,3 Đạt
36 Thích nữ Tịnh Nguyên 1989 Chùa Phúc Nguyên – Thạch Thán – Q. Oai 6,0 7,0 6,5 Đạt
37 Thích nữ Tịnh An 1976 Chùa Chúc Lý – Ngọc Hòa – Chương Mỹ 9,0 7,0 8,0 Đạt
38 Thích nữ Tịnh Hân 1986 Chùa Đọ – Tân Hòa – Quốc Oai 6,0 7,5 6,8 Đạt
39 Thích nữ Diệu Dung 1978 Chùa Bồ Đề – Phú Viên – Long Biên 9,0 6,5 7,8 Đạt
40 Thích nữ Thanh Nhàn 1986 Chùa Đan Thầm – Mỹ Hưng – Thanh Oai 7,0 8,0 7,5 Đạt
41 Thích nữ Duyên An 1973 Chùa Bát Phúc – Tân Lập – Đan Phượng 8,0 8,0 8,0 Đạt
42 Thích nữ Diệu Ngọc 1992 Chùa Thiên Tuế – Phù Lỗ – Sóc Sơn 9,5 10 9,8 Đạt
43 Thích nữ Diệu Minh 1993 Chùa Thiên Tuế – Phù Lỗ – Sóc Sơn 10 9,0 9,5 Đạt
44 Thích nữ Tịnh Ngọc 1980 Chùa Phú Vinh – Phú Nghĩa – Chương Mỹ 6,0 6,0 6,0 Đạt
45 Thích nữ Tịnh Hằng 1981 Chùa Am Sáo – Đồng Quang – Quốc Oai 8,5 7,0 7,8 Đạt
46 Thích nữ Tịnh Liên 1986 Chùa Vĩnh Hưng, Liên Trung – Đan Phượng 6,0 5,0 5,5 Đạt
47 Thích nữ Tịnh Diệp 1990 Chùa Thượng Thanh – Thanh Cao – T. Oai 8,0 8,0 8,0 Đạt
48 Thích nữ Tuệ Hương 1984 Chùa Tương Mai – Tương Mai, Hoàng Mai 9,0 10 9,5 Đạt
49 Thích nữ Minh Thuận 1995 Chùa Vo Đông – Phúc Lợi – Long Biên 7,0 9,0 8,0 Đạt
50 Thích nữ Bảo Liên 1982 Chùa Sùng Quang – Cổ Nhuế 2 – Bắc TL 10 8,0 9,0 Đạt
51 Thích nữ Từ Nhân 1990 Chùa Đình Quán – Phúc Diễn – Bắc TL 9,0 8,0 8,5 Đạt
52 Thích nữ Liên Duyên 1984 Chùa Vĩnh Thịnh – Đại Áng – Thanh Trì 7,0 8,0 7,5 Đạt
53 Thích nữ Bình Nguyên 1984 Chùa Tứ Kỳ – Hoàng Liệt – Hoàng Mai 10 6,0 8,0 Đạt
54 Thích nữ Diệu Hải 1984 Chùa Nhị Châu – Liên Ninh – Thanh Trì 6,0 9,0 7,5 Đạt
55 Thích nữ Diệu Nhàn 1979 Chùa Nhị Châu – Liên Ninh – Thanh Trì 5,0 7,5 6,3 Đạt
56 Thích nữ Minh Tín 1986 Chùa Cát Linh – Cát Linh – Đống Đa 5,0 7,0 6,0 Đạt
57 Thích nữ Tịnh Hồng 1986 Chùa Hương Trai – Dương Liễu, Hoài Đức 5,0 5,0 5,0 Đạt
58 Thích nữ Tịnh Tuệ 1984 Chùa Phú Vinh – An Khánh – Hoài Đức 8,0 8,0 8,0 Đạt
59 Thích nữ Tịnh Thiện 1984 Chùa Trung Hưng – La Phù – Hoài Đức 7,0 9,0 8,0 Đạt
60 Thích nữ Nhật Hòa 1987 Chùa Vạn Phúc – Quang Minh – Mê Linh 8,0 8,5 8,3 Đạt
61 Thích nữ Phúc Tuệ 1989 Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng 9,5 9,5 9,5 Đạt
62 Thích nữ Đức Tuệ 1982 Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng 10 8,0 9,0 Đạt
63 Thích nữ Tâm Như 1990 Chùa Diên Phúc – Mai Lâm – Đông Anh 9,5 6,0 7,8 Đạt
64 Thích nữ Hạnh Nguyện 1990 Chùa Quất Lâm – Quất Động – Thường Tín 9,0 9,0 9,0 Đạt
65 Thích nữ Tâm Trang 1989 Chùa Ngọc Động – Tiền Phong – T. Tín 6,0 9,0 7,5 Đạt
66 Thích nữ Tịnh Hiệp 1983 Chùa Văn Hội – Văn Bình – Thường Tín 9,0 8,0 8,5 Đạt
67 Thích nữ Minh Hiếu 1986 Chùa Quất Động – Quất Động – Thường Tín 9,5 9,5 9,5 Đạt
68 Thích nữ Tịnh Duyên 1990 Chùa Tiến Văn – Hoàng V. Thụ  – C. Mỹ 9,0 8,0 8,5 Đạt
69 Thích nữ Tịnh Đức 1969 Chùa Phúc Long – Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm 7,0 6,0 6,5 Đạt
70 Thích nữ Tịnh Tâm 1986 Chùa An Định – Tô Hiệu – Thường Tín 8,0 8,0 8,0 Đạt
71 Thích nữ Tịnh Nguyên 1989 Chùa Nghệ – Quang Trung – Sơn Tây 9,0 9,5 9,3 Đạt
72 Thích nữ Bảo Lâm 1990 Chùa Trinh Lương – Phú Lương – Hà Đông 8,5 8,0 8,3 Đạt
73 Thích nữ Tịnh Tâm 1982 Chùa Huyền Kỳ – Phú Lãm – Hà Đông 5,0 5,0 5,0 Đạt
74 Thích nữ Tịnh Thư 1987 Chùa Yên Khê – Đại Yên – Chương Mỹ 7,0 8,5 7,8 Đạt
75 Thích nữ Tịnh Diệp 1981 Chùa Ba Lăng – Dũng Tiến – Thường Tín 9,5 5,5 7,5 Đạt
76 Thích nữ Như Thuần 1987 Chùa Tâm Pháp – Thịnh Liệt – Hoàng Mai 9,5 9,0 9,3 Đạt
77 Thích nữ Như Liên 1989 Chùa Tâm Pháp – Thịnh Liệt – Hoàng Mai 10 9,0 9,5 Đạt
78 Thích nữ Tịnh Yên 1978 Chùa Dụ Tiền – Thanh Thùy – Thanh Oai 7,0 5,0 6,0 Đạt
79 Thích nữ Bảo Vinh 1984 Chùa Nam Dư Thượng Lĩnh Nam – H. Mai 8,0 9,0 8,5 Đạt
80 Thích nữ Tịnh Thái 1978 Chùa Quán Khê – Dương Quang – Gia Lâm 6,0 8,0 7,0 Đạt

 

Tổng số 80 vị :  ( Trong đó  78 vị  trúng tuyển – 2 vị trượt )

  1. BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                                        TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                                           Thượng tọa Thích Tiến Đạt

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn