HẠ TRƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG: BÁO CÁO TỔNG KẾT KHÓA AN CƯ KẾT HẠ

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 • Ngưỡng bái bạch Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt nam – Ngôi đường chủ Hạ trường.
 • Kính bạch hiện tiền chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức, Tăng Ni.
 • Kính thưa quý quan khách cùng toàn thể quý Phật tử

Chúng con xin đại diện cho Ban chức sự trường hạ Diên Phúc – chùa Khuyến Lương  xin lược báo một số điểm tu học, sinh hoạt trong trường hạ Khuyến Lương gần 3 tháng qua.

Được sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự quan tâm nhiệt tình giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo quận Hoàng mai cũng như phường Trần phú. Và đặc biệt hơn nữa sự quang lâm chứng minh khai pháp của Đức Trưởng lão Hòa thượng đệ tam Pháp chủ thượng Phổ hạ Tuệ trong mùa an cư đầu tiên đã làm tăng thêm phần trang nghiêm thanh tịnh ngay từ đầu hạ.

 1. TỔ CHỨC TRƯỜNG HẠ

Thực hiện tinh thần nội dung Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL. 2559 – DL 2015 của Ban trị sự Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà nội đã cung thỉnh đức Trưởng lão Hòa thượng đệ tam Pháp chủ thượng Phổ hạ Tuệ làm Ngôi Đường Chủ các Hạ trường.

Ban tổ chức Hạ trường Diên Phúc chùa Khuyến lương cung đón 48 hành giả đến an cư. Ban tổ chức đã cung thỉnh:

 • Đại đức Thích Nguyên Thanh – trưởng BTSPGHM làm trưởng ban tổ chức Hạ trường.
 • Chánh Duy Na: Thượng tọa Thích Thanh Bình.
 • Ban giảng sư: Đại đức Thích Nguyên Thanh, Thích Đức Hải, Thích Pháp Đạt, Thích Thanh Hải, Thích Đức Tiến, Thích Quảng Tư
 • Thủ chúng Ni: Ni trưởng Thích Đàm Nhâm
 • Duy na Ni: Ni sư Thích Đàm Vĩnh, Ni sư Thích Đàm Hiếu
 • Thư ký: Đại đức Thích Quảng Tín.
 • Và các ban chức sự trong Hạ trường.
 1. TU TẬP:

– Theo sự chỉ đạo của Ban trị sự PG thành phố Hà nội, Hạ trường đã giảng bộ kinh “Nhị Khóa Hiệp Giải” và thực hiện nghiêm túc 6 thời khóa tụng niệm. Khởi sự là 4 giờ sáng khóa công phu, cảnh sách niệm Phật cho đến khóa thứ 6 trong ngày là Lâm thụy kết thúc vào 21 giờ 45.

– Khai trì bộ Kinh Pháp Hoa nhằm báo Phật ân đức và tri ân hồi hướng kỳ nguyện quốc thái dân an, phật pháp xương minh, nhân dân an lạc.

– Mỗi tháng có 2 kỳ bá tát vào ngày 14, 30, 4 ngày sám nguyện, chư tăng sinh hoạt sơ kết hàng thàng vào tối ngày 13 hàng tháng.

III. HỌC TẬP:

Ban Giảng sư hạ trường đã luân phiên giảng liên tục bộ Kinh “ Nhị Khóa Hiệp Giải” cho đến ngày Tạ Pháp (trừ các ngày nghỉ 30,1,2; 14,15,16 hàng tháng).

 1. SINH HOẠT:

Để đảm bảo sức khoẻ trong sinh hoạt thường nhật, Ban chức sự đã đặc biệt quan tâm đến chế độ ẩm thực của Tăng chúng, có ban khám bệnh và cho thuốc cho các hành giả. Do vậy trong 3 tháng trôi qua tình hình sức khoẻ của chư Tăng rất ổn định. Được sự phát tâm cúng dàng hội hạ của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử gần xa, hàng ngày ban chức sự đã tiếp đón rất nhiều đoàn đến cúng dàng tịnh tài và phẩm vật. Số tịnh tài này sau ngày Tạ pháp sẽ được phân quân Tăng trên tinh thần lợi hoà đồng quân.

Về công tác từ thiện xã hội, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của người con Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, miền bắc chúng ta vừa trải qua cơn lũ lụt lịch sử và đặc biệt nhân dân tỉnh Quảng Ninh phải gánh hậu quả của thiên tai rất nặng nề, cùng với Giáo hội PGVN thành phố Hà nội, Hạ trường cũng đóng góp 1 phần tịnh tài để ủng hộ với số tiền là: 30 triệu đồng.

– Tuỳ hỷ trường hạ Quang Minh Văn Điển số tiền: 20 triệu đồng.

 1. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

Nhìn chung, 3 tháng hạ trôi qua các vấn đề tu tập, học hành và sinh hoạt đều ổn định, đời sống và sức khoẻ của chư Tăng được quan tâm đúng mức. Trường hạ được các cấp giáo hội quan tâm, đặc biệt là chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội thành phố đến thăm viếng, thuyết giảng, sách tấn huân tu, khích lệ tinh thần tu học cho chư Tăng trong 3 tháng. Điều đáng mừng cho khoá hạ là chư huynh đệ đều thể hiện tinh thần đoàn kết hoà hợp cao, không có những điều đáng tiếc xảy ra.

Trên đây là những nét khái quát về các mặt tu học sinh hoạt của chư Tăng hạ trường Khuyến lương. Chúng con thay mặt ban chức sự xin trân trọng báo cáo. Kính mong chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, đại đức tăng Ni, chư vị khách quý và Phật tử tri tường.

Kính chúc chư Tôn đức liệt quý vị sức khoẻ, an lạc trọn hưởng một mùa Vu Lan tràn đầy pháp lạc.

Nam mô A Di Đà Phật.

BAN CHỨC SỰ

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn