HÀ NỘI: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN HOÀNG MAI

BAN TRỊ SỰ

——————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Số: 01-CT/BTC  

Hoàng mai, ngày 10 tháng 08 năm 2016

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI

NHIỆM KỲ III (2016-2021)

 

  1. Thời gian:

Đại hội được tổ chức trong 02 ngày 26,27 tháng 11 năm 2016 (tức ngày 27,28 tháng 10 năm bính thân)

  1. Địa điểm:

Trung tâm Văn hoá phía Đông quận Hoàng Mai – số 2, ngõ 22, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

  1. Dự kiến chương trình:

 

  1. Ngày thứ nhất (phiên trù bị):

Ngày 26/11/2016, tức ngày 27/10/Bính thân:

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG
13h00-13h30 –         Ổn định tổ chức(phát tài liệu), Văn nghệ chào mừng
 

13h30-14h30

–         Niệm Phật cầu gia bị

–         Chào cờ(quốc ca, đạo ca)

–         Hiệp thương đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội

–         Mời đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc

–         Khai mạc phiên trù bị

 

14h30-15h15

–         Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

–         Thông qua báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2012-2016, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2016-2021

–         Tham luận

15h15-16h15 –         Giao lưu văn nghệ Phật giáo
 

16h15-17h

–         Hiệp thương Ban trị sự nhiệm kỳ III(2016-2021)

–         Hiệp thương đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hn

–         Thông qua khen thưởng

–         Thống nhất một số nội dung, chương trình phiên chính thức

–         Kết thúc ngày làm việc thứ nhất

 

 

 

 

 

  1. Ngày thứ hai(phiên chính thức):

Ngày 27/11/2016, tức ngày 28/10/Bính thân:

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG
7h00-8h00 –         Ổn định tổ chức, phát tài liệu

–         Tiếp đón các đoàn đại biểu

–         Văn nghệ chào mừng

8h00-8h30 –         Niệm Phật cầu gia bị

–         Chào cờ (Quốc ca, Đạo ca)

8h30-8h50 –         Cung thỉnh Ban chứng minh, đoàn Chủ tịch, Thư ký-Kiểm soát

–         Khai mạc Đại hội

8h50-9h00 –         Dâng hoa chúc mừng
9h00-9h20 –         Báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2012-2016
9h20-10h20 –         Tham luận

–         Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình

10h20-10h30 –         Nghỉ giải lao (văn nghệ, chụp ảnh lưu niệm)
 

10h30-11h00

–         Tuyên bố mãn nhiệm của Ban trị sự nhiệm kỳ 2012-2016 Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban trị sự nhiệm kỳ III (2016-2021)

–         Thường trực BTS Thành phố lấy ý kiến Đại hội và thông qua danh sách nhân sự Ban trị sự Phật giáo nhiệm kỳ III (2016-2021)

–         Ban trị sự khoá mới ra mắt Đại hội

11h00-11h15 –         Lãnh đạo Quận Hoàng mai phát biểu ý kiến

–         Lãnh đạo Phật giáo Thành phố Hà nội phát biểu chỉ đạo

–         Cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Phật giáo Thành phố

11h15-11h30 –         Thông qua Dự thảo nghị quyết

–         Diễn văn Bế mạc và cảm tạ của BTC

11h30-12h00 –         Đại biểu dự tiệc chay – Hoàn mãn

 

 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn