DANH SÁCH GIỚI TỬ DỰ KHẢO HẠCH THỨC XOA

DANH SÁCH GIỚI TỬ

ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KHẢO HẠCH THỤ GIỚI THỨC XOA NĂM 2015

 

 

Số

BD

 

Pháp Danh

Năm sinh  

Địa chỉ

01 Thích nữ Tịnh Đức 1983 Chùa Mộ Lao – Mộ Lao – Hà Đông
02 Thích nữ Tịnh Minh 1971 Chùa Phúc Lâm – Đại Hưng – M. Đức
03 Thích nữ Tịnh Hải 1985 Chùa Phúc Lâm – Đại Hưng – M. Đức
04 Thích nữ Chân Như 1991 Chùa Động Linh – Đan Phượng
05 Thích nữ Minh Đức 1991 Chùa Thiên Phúc – Liên Hồng, Đ. Phượng
06 Thích nữ Minh Thủy 1992 Chùa Linh Đường – Hoàng Liệt – H. Mai
07 Thích nữ Tâm Nguyên 1991 Chùa Long Khánh – Tam Đồng – Mê Linh
08 Thích nữ Bảo Lạc 1983 Chùa Xa La – Phúc La – Hà Đông
09 Thích nữ Diệu Tuệ 1991 Chùa Yên Phúc – Phúc La – Hà Đông
10 Thích nữ Tịnh Tuệ 1991 Chùa Thiền Quang – Cấn Hữu – Quốc Oai
11 Thích nữ Tịnh Hiện 1984 Chùa Khánh Tân – Sài Sơn – Quốc Oai
12 Thích nữ Tịnh Hiền 1993 Chùa Già Lễ – Liên Hồng, Đan Phượng
13 Thích nữ Tịnh Từ 1974 Chùa Cựu Linh – Tích Giang – Phúc Thọ
14 Thích nữ Tịnh Hiền 1991 Chùa Phúc Cảnh – Cẩm Yên, Thạch Thất
15 Thích nữ Giác Thiện 1986 Chùa Huyền Kỳ – Phú Lãm – Hà Đông
16 Thích nữ Tịnh An 1982 Chùa Long Cảnh – Phú Kim – Thạch Thất
17 Thích nữ Tịnh Trang 1982 Chùa Giáp Ngọ – Chúc Sơn – Chương Mỹ
18 Thích nữ Tâm Khai 1983 Chùa Đồi Chè – Thanh Bình – Chương Mỹ
19 Thích nữ Tâm Hiền 1991 Chùa Đại Điền – Tam Hiệp – Phúc Thọ
20 Thích nữ Tịnh Quỳnh 1983 Chùa Trung – Cao Viên – Thanh Oai
21 Thích nữ Tịnh Viên 1988 Chùa Gia Phúc – Việt Hùng – Đông Anh
22 Thích nữ Tịnh Huệ 1974 Chùa La Tinh – Đông La – Hoài Đức
23 Thích nữ Tịnh Tính 1992 Chùa Phương Quan – Vân Côn – Hoài Đức
24 Thích nữ Tịnh Trọng 1985 Chùa Thiên Phúc – Thọ Lộc – Phúc Thọ
25 Thích nữ Tâm Hải 1991 Chùa Bảo Tháp – Kim Chung – Hoài Đức
26 Thích nữ Hạnh Nguyện 1987 Chùa Diên Khánh – Đức Giang – Hoài Đức
27 Thích nữ Diệu Huyền 1981 Chùa Kiêu Kỵ – Kiêu Kỵ – Gia Lâm
28 Thích nữ Minh Ngọc 1993 Chùa Ái Mộ – Ngọc Lâm – Long Biên
29 Thích nữ Minh Khoa 1985 Chùa Xuân Đỗ Hạ – Cự Khối – Long Biên
30 Thích nữ Nhật Quang 1990 Chùa Xuân Đỗ Hạ – Cự Khối – Long Biên
31 Thích nữ Diệu Huyền 1986 Chùa Long Đọi – Ngọc Thụy – Long Biên
32 Thích nữ Minh Thư 1986 Chùa Cự Linh – Thạch Bàn – Long Biên
33 Thích nữ Diệu Huyền 1996 Chùa Cự Linh – Thạch Bàn – Long Biên
34 Thích nữ Diệu Tiến 1986 Chùa Lưu Phái – Ngũ Hiệp – Thanh Trì
35 Thích nữ Diệu Mẫn 1985 Chùa Phúc Lâm – Tả Thanh Oai – Thanh Trì
36 Thích nữ Chúc Khánh 1992 Chùa Tăng Phúc – Long Biên
37 Thích nữ Thuần Minh 1982 Chùa Long Đọi – Ngọc Thụy – Long Biên
38 Thích nữ Minh Thư 1995 Chùa Cát Linh – Cát Linh – Đống Đa
39 Thích nữ Minh Hòa 1997 Chùa Nội Am – Liên Ninh – Thanh Trì
40 Thích nữ Minh Hòa 1981 Chùa Văn Điển – Tứ Hiệp – Thanh Trì
41 Thích nữ Diệu Giác 1984 Chùa Tứ Kỳ – Hoàng Liệt – Hoàng Mai
42 Thích nữ Diệu Thiền 1994 Chùa Ngọc Hồi – Ngọc Hồi – Thanh Trì
43 Thích nữ Diệu Pháp 1993 Chùa Ngọc Hồi – Ngọc Hồi – Thanh Trì
44 Thích nữ Minh Hiền 1996 Chùa Nội Am – Liên Ninh – Thanh Trì
45 Thích nữ Tịnh Hòa 1986 Chùa Thiền Quang – Nguyễn Du – Hai Bà
46 Thích nữ Diệu Thiện 1989 Chùa Đông Tân – Hai Bà Trưng
47 Thích nữ Tịnh Quý 1987 Chùa Hạ Hòa – Tân Phú – Quốc Oai
48 Thích nữ Tuệ Châu 1990 Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng
49 Thích nữ Nhật Hằng 1995 Chùa Tiên Linh – Kim  Nỗ – Đông Anh
50 Thích nữ Tịnh Thịnh 1992 Chùa Thanh Vân – Đại Thành – Quốc Oai
51 Thích nữ Giác Tuệ 1993 Chùa Thanh Vân – Đại Thành – Quốc Oai
52 Thích nữ Diệu Liên 1993 Chùa La Hán – Hà Hồi – Thường Tín
53 Thích nữ Như Hoàn 1988 Chùa Tâm Pháp – Thịnh Liệt – H. Mai
54 Thích nữ Đức Khánh 1984 Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng
55 Thích nữ Tâm Thức 1971 Chùa Diên Phúc – Mai Lâm – Đông Anh
56 Thích nữ Từ Tân 1989 Chùa Đình Quán – Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm
57 Thích nữ Pháp Tạng 1981 Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng
58 Thích nữ Tịnh Hạnh 1991 Chùa Phúc Lâm – Ba Đình

 

                                                                                                  VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn