DANH SÁCH GIỚI TỬ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KHẢO HẠCH

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

————

DANH SÁCH GIỚI TỬ

ĐỦ ĐIỀU KIỆNDỰ THI KHẢO HẠCH ĐÀN GIỚI SA DI – SA DI NI NĂM 2015

 

 

Số

BD

Pháp Danh Năm sinh Địa chỉ
01 Thích Quảng Kiên 1987 Chùa Lý Quốc Sư – Hoàn Kiếm – Hà Nội
02 Thích Quảng Tri 1992 Chùa Lý Quốc Sư – Hoàn Kiếm – Hà Nội
03 Thích Di Hưng 1990 Chùa Thụy Ứng – TT Phùng – Đan Phượng
04 Thích Di Long 1989 Chùa Thụy Ứng – TT Phùng – Đan Phượng
05 Thích Di Thiệu 1989 Chùa Thụy Ứng – TT Phùng – Đan Phượng
06 Thích Di Khải 1994 Chùa Thụy Ứng – TT Phùng – Đan Phượng
07 Thích Di Hoằng 1994 Chùa Thụy Ứng – TT Phùng – Đan Phượng
08 Thích Đạo Chuẩn 1982 Chùa Hương – Hương Sơn – Mỹ Đức
09 Thích Đạo Long 1990 Chùa Hương – Hương Sơn – Mỹ Đức
10 Thích Đạo Kiên 1989 Chùa Hương – Hương Sơn – Mỹ Đức
11 Thích Đạo Khôi 1987 Chùa Hương – Hương Sơn – Mỹ Đức
12 Thích Đạo Huy 1985 Chùa Hương – Hương Sơn – Mỹ Đức
13 Thích Đạo Khoa 1992 Chùa Hưng Khánh – Phù Lưu Tế – MĐ
14 Thích Đạo Quý 1991 Chùa Bồ Đề – Hồng Sơn – Mỹ Đức
15 Thích Đạo Trung 1992 Chùa Phúc Hưng – Ngô Quyền – Sơn Tây
16 Thích Quang Hạnh 1983 Chùa Linh Thông – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì
17 Thích Viên Tính 1984 Chùa Trung Hậu – Tiền Phong – Mê Linh
18 Thích Tục Thọ 1995 Chùa Vạn Phúc – Phù Lỗ – Sóc Sơn
19 Thích Tục Khâm 1990 Chùa Lý Triều Quốc Sư Hoàn Kiếm
20 Thích Đạo Hội 1992 Chùa Đào Thục – Thụy Lâm, Đông Anh
21 Thích Đạo Nghĩa 1988 Chùa Đào Thục – Thụy Lâm, Đông Anh
22 Thích Minh Tiến 1990 Chùa Viên Quang – Quang Lãng, P. Xuyên
23 Thích Giác Chiếu 1994 Chùa Linh Thông – Chúc Sơn – Chương Mỹ
24 Thích Tục Kiệm 1984 Chùa Kim Long – Cần Kiệm – Thạch Thất
25 Thích Giác Thức 1975 Chùa Minh Chanh – Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ
26 Thích Trí Niệm 1983 Chùa Phúc Lâm – Phúc Tiến – Phú Xuyên
27 Thích Trí Quán 1990 Chùa Phúc Lâm – Phúc Tiến – Phú Xuyên
28 Thích Trí Chiếu 1994 Chùa Phúc Lâm – Phúc Tiến – Phú Xuyên
29 Thích Thanh Hiền 1993 Chùa Thiên Trúc – Mễ Trì – Nam Từ Liêm
30 Thích Đức Thành 1994 Chùa Tảo Lâm – Quang Tiến – Sóc Sơn
31 Thích Đức Nhật 1999 Chùa Phúc Lâm – Võng La – Đông Anh
32 Thích Đức Trung 1998 Chùa Tảo Lâm – Quang Tiến – Sóc Sơn
33 Thích Quảng Văn 1994 Chùa Một Cột – Đội Cấn – Ba Đình
34 Thích Minh Duy 1991 Chùa Am Cửa Bắc – Trúc Bạch – Ba Đình
35 Thích Minh Hưng 1993 Chùa Am Cửa Bắc – Trúc Bạch – Ba Đình
36 Thích Minh Long 1993 Chùa Am Cửa Bắc – Trúc Bạch – Ba Đình
37 Thích Minh Hạnh 1992 Chùa Hòe Nhai – Hàng Than – Ba Đình
38 Thích Tục An 1990 Chùa Tiêu Giao – Ngọc Thụy – Long Biên
39 Thích Minh Kiên 1993 Chùa Đông Dư Hạ – Đông Dư – Gia Lâm
40 Thích Thiện Pháp 1985 Chùa Đăm – Tây Tựu – Bắc Từ Liêm
41 Thích Thiện Đạo 1991 Chùa Đăm – Tây Tựu – Bắc Từ Liêm
42 Thích Tuấn Minh 1986 Chùa Hội Xá – Thắng Lợi – Thường Tín
43 Thích Tâm Hòa 1986 Chùa Thanh Ấm – Vân Đình – Ứng Hòa
44 Thích Tục Sơn 1955 Chùa Vạn Phúc – Phù Lỗ – Sóc Sơn
45 Thích Đạo Việt 1992 Chùa Một Mái – Sài Sơn – Quốc Oai
46 Thích Nhân Thiện 1991 Chùa Cót – phường Yên Hòa – Cầu Giấy
47 Thích Thanh Huy 1994 Chùa Linh Quang – Văn Chương – Đống Đa
48 Thích Phổ Hạnh 1985 Chùa Linh Sóc – Hà Hồi – Thường Tín
49 Thích Đức Hạnh 1985 Chùa Sủi – Phú Thị – Gia Lâm
50 Thích Minh Chiếu 1987 Chùa Yên Phú – Liên Ninh – Thanh Trì
51 Thích Minh Hạnh 1997 Chùa Yên Phú – Liên Ninh – Thanh Trì
52 Thích Trí Thành 1989 Chùa Khoan Tế – Đa Tốn – Gia Lâm
53 Thích Tuệ Hải 1990 Chùa Khoan Tế – Đa Tốn – Gia Lâm
54 Thích nữ Diệu Minh 1989 Chùa Liên Hoa – Liên Bạt – Ứng Hòa
55 Thích nữ Bảo Hân 1991 Chùa Hữu Vĩnh – Hồng Quang – Ứng Hòa
56 Thích nữ Trung Thuận 1994 Chùa Khánh Long – Minh Đức – Ứng Hòa
57 Thích nữ Trung  Nhã 1994 Chùa Khánh Long – Minh Đức – Ứng Hòa
58 Thích nữ Trung Hòa 1993 Chùa Khánh Long – Minh Đức – Ứng Hòa
59 Thích nữ Diệu Quang 1987 Chùa Giáp Nhị – Thịnh Liệt – Hoàng Mai
60 Thích nữ Liên Đăng 1985 Chùa Ngòi – La Khê – Hà Đông
61 Thích nữ Tâm Nguyện 1985 Chùa Ngòi – La Khê – Hà Đông
62 Thích nữ Diệu Từ 1988 Chùa Tuyết Sơn – Hương Sơn – Mỹ Đức
63 Thích nữ Diệu Thu 1981 Chùa Hưng Phúc – Bột Xuyên – Mỹ Đức
64 Thích nữ Diệu Hải 1965 Chùa Tiên Mai – Hương Sơn – Mỹ Đức
65 Thích nữ Tâm Liên 1985 Chùa Bột Xuyên – Bột Xuyên – Mỹ Đức
66 Thích nữ Diệu Huyền 1988 Chùa Văn Ông – Tảo Dương Văn – Ứng Hòa
67 Thích nữ Diệu Loan 1986 Chùa Nghi Lộc – Sơn Công – Ứng Hòa
68 Thích nữ Diệu Hải 1994 Chùa  Đinh Xuyên – Hòa Nam – Ứng Hòa
69 Thích nữ Diệu Nguyên 1987 Chùa Dấu – Cao Viên – Thanh Oai
70 Thích nữ Nhất Hỷ 1992 Chùa Thành Vật – Đồng Tiến – Ứng Hòa
71 Thích nữ Tâm Nguyện 1986 Chùa Long Khánh – Tam Đồng – Mê Linh
72 Thích nữ Minh Thiện 1989 Chùa Linh Đường – Hoàng Liệt – Hoàng Mai
73 Thích nữ Diệu Nguyên 1991 Chùa Sùng Khánh – Nam Phong, Phú Xuyên
74 Thích nữ Bảo Uyên 1986 Chùa Xa La – Phúc La – Hà Đông
75 Thích nữ Diệu Lợi 1981 Chùa Hương Phúc – Đại Hưng – Mỹ Đức
76 Thích nữ Diệu Viên 1988 Chùa Long Cảnh – Phú Kim – Thạch Thất
77 Thích nữ Liên Tường 1981 Chùa Quan Nhân – Nhân Chính – Thanh Xuân
78 Thích nữ Diệu Ngần 1992 Chùa Lưu Đông – Phú Túc – Phú Xuyên
79 Thích nữ Bảo Linh 1991 Chùa Thao Nội – Sơn Hà – Phú Xuyên
80 Thích nữ Tâm Như 1997 Chùa Triệu Xuyên – Long Xuyên – Phúc Thọ
81 Thích nữ Hòa Như 1988 Chùa Ngọc Lâu – Lam Điền – Chương Mỹ
82 Thích nữ Diệu Tâm 1992 Chùa Khánh Hưng – Trung Châu – Đ. Phượng
83 Thích nữ Diệu Viên 1991 Chùa Cựu Linh – Tích Giang – Phúc Thọ
84 Thích nữ Tâm Phúc 1980 Chùa Mai Trai – Trung Hưng – Sơn Tây
85 Thích nữ Hải Kiên 1996 Chùa Trung Khánh – Bắc Hồng – Đông Anh
86 Thích nữ Diệu Thuận 1986 Chùa Hưng Thọ – Tích Giang – Phúc Thọ
87 Thích nữ Hải Liên 1995 Chùa Ngũ Phúc – Tiến Thịnh – Mê Linh
88 Thích nữ Minh Phương 1982 Chùa Cự Linh – Thạch Bàn – Long Biên
89 Thích nữ Tâm Hương 1985 Chùa Hồng Ân – Lệ Chi – Gia Lâm
90 Thích nữ Diệu Lâm 1985 Chùa Ngọc Động – Đa Tốn – Gia Lâm
93 Thích nữ Liên Duy 1986 Chùa Bảo Các – Yên Thường – Gia Lâm
94 Thích nữ Tâm Nguyện 1990 Chùa Phúc Long – Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm
95 Thích nữ Minh Khánh 1993 Chùa Bồ Đề – Bồ Đề – Long Biên
96 Thích nữ Diệu Hiển 1993 Chùa Thanh Lan – Yên Mỹ – Thanh Trì
97 Thích nữ Minh Khánh 1979 Chùa Nội Am – Liên Ninh – Thanh Trì
98 Thích nữ Thuận An 1990 Chùa Phúc Nghiêm – Đông Xuân – Sóc Sơn
99 Thích nữ Đạo Niệm 1987 Chùa Phúc Lý – Minh Khai – Bắc Từ Liêm
100 Thích nữ Viên Lâm 1980 Chùa Linh Đường – Hoàng Liệt, Hoàng Mai
101 Thích nữ Diệu Thông 1996 Chùa Kim Cương – Duyên Hà – Thanh Trì
102 Thích nữ Chúc Pháp 1991 Chùa Phúc Khánh – Xuân Giang – Sóc Sơn
103 Thích nữ Chúc Hiền 1995 Chùa Tăng Phúc – Thượng Thanh – L. Biên
104 Thích nữ Chúc Tín 1989 Chùa Tăng Phúc – Thượng Thanh – L. Biên
105 Thích nữ Diệu Hạnh 1984 Chùa Sét – Tân Mai – Hoàng Mai
106 Thích nữ Tịnh Trà 1993 Chùa Trắng – Hữu Hòa – Thanh Trì
107 Thích nữ Diệu Bảo 1978 Chùa Lưu Phái – Ngũ Hiệp Thanh Trì
108 Thích nữ Giác Thiền 1992 Chùa Thanh Dương – Đại Áng – Thanh Trì
109 Thích nữ Liên Nguyên 1992 Chùa Thanh Dương – Đại Áng – Thanh Trì
110 Thích nữ Giác Giới 1980 Chùa Thanh Dương – Đại Áng – Thanh Trì
111 Thích nữ Minh Hoa 1993 Chùa Phúc Lâm – Đắc Sở – Hoài Đức
112 Thích nữ Giác Hải 1991 Chùa La Tinh – Đông La – Hoài Đức
113 Thích nữ Diệu Bảo 1992 Chùa Thiên Văn – An Khánh – Hoài Đức
114 Thích nữ Diệu Thụy 1996 Chùa Xuân Vi – Hương Ngải – Thạch Thất
115 Thích nữ Thiện Từ 1994 Chùa Lai Xá – Kim Chung – Hoài Đức
116 Thích nữ Diệu Định 1983 Chùa Phúc Long – Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm
117 Thích nữ Diệu Loan 1995 Chùa Trăm Gian – Tiên Phương – Chương Mỹ
118 Thích nữ Minh Hải 1987 Chùa Bạch Khôi – Hải Bối – Đông Anh
119 Thích nữ Minh An 1988 Chùa Huyền Thiên – Đồng Xuân, Hoàn Kiếm
120 Thích nữ Đức Viên 1986 Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng
121 Thích nữ Diệu Doãn 1987 Chùa Viên Thông – Quang Lãng, Phú Xuyên
122 Thích nữ Diệu Hân 1981 Chùa Kim Liên – Phương Liên – Đống Đa
123 Thích nữ Diệu Hoan 1972 Chùa Dấu – Cao Viên – Thanh Oai
124 Thích nữ Tâm Thiện 1994 Chùa Đa Sĩ – Kiến Hưng – Hà Đông

 

VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn