CLB Phật tử Thiện Tâm: Thông báo khóa lễ đầu Xuân

Toàn thể thành viên CLB  Phật tử Thiện Tâm chùa Lại Ốc tụng kinh gặp mặt đầu năm:

Thời gian 20h thứ Bẩy 28 -2-2015

Tức ngày 10 -1  âm lịch

Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta

 Năm mới vô lượng  an lạc -cát tường như ý.

Lưu ý: Các bạn khi đến chùa mang áo tràng.

Ban chủ nhiệm CLB Thiện tâm kính báo!

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn