CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY HÀNH ĐẠO

HẠ TRƯỜNG DIÊN PHÚC

CHÙA KHUYẾN LƯƠNG

 

THÔNG BẠCH

 

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma ha Tát.

Nam Mô Diên Phúc Đường Thượng Lịch Đại Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh.

Kính bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử thập phương xa gần!

 

Cứ mỗi độ hè về, khi hoa sen đua nở, đón chào ngày Đức Từ Phụ Đản Sinh, Chư tôn đức Tăng Ni lại bắt đầu khóa hạ an cư, khai giảng Vô Lượng Pháp Bảo, thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam Vô Lậu Học, tiến đạo nghiêm thân, hành trì lễ bái cầu nguyện cho Quốc thái Dân an, nhân sinh lạc nghiệp hạnh phúc miên trường trong ánh hào quang của mười phương Chư Phật.

Sau ba tháng an cư tất cả các hạ trường chuẩn bị hành đạo lễ Phật nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ khóa hạ an cư thành tựu viên mãn.

Tạ ơn Tứ Ân Lục Đạo, truy tiến các anh hùng liệt sĩ, báo hiếu tổ tiên, thượng cầu Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, hải yến hà thanh, thứ cầu âm siêu dương thái, quốc gia đỉnh thịnh, pháp giới chúng sinh đều được Đức Di Đà thụ ký, một hậu vãng sinh, tiêu dao tịnh cảnh. Tôn Đức Tăng Ni thêm tuổi đạo, tuy mãn hạ nhưng Phật giáo lại đón nhận một mùa Xuân Đạo Pháp. Cho nên Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thượng Phổ hạ Tuệ – Đương kim Đường chủ các Hạ trường thủ đô Hà nội có bài kệ mừng tuổi hạ:

Ao Hạ sen tàn cúc nở hoa,

Báo tin Xuân đến tết Thiền gia,

Tô Đời đẹp Đạo ba cương lĩnh,

Hiện ý thân vui sáu nghĩa hòa,

Giống trí mầm thiêng đua nảy nở,

Gốc cằn ngọn héo cũng tươi ra,

Cảm ơn chuyển Hạ thành Xuân ấy,

Mừng được thêm cao tuổi Đạo nhà.

 

Dự kiến chương trình Hành đạo như sau:(ngày mồng 10 – 11 – 12)

 • 04h00: Khóa lễ thủ Lăng Nghiêm.
 • 04h30: Cảnh sách niệm Phật.
 • 07h30: Khóa lễ Mục Liên Sám Pháp.
 • 09h30: Khóa lễ Sám Huân Tu.
 • 14h00: Khóa lễ Dược Sư.
 • 16h00: Khóa lễ Di Đà nhiễu Phật.
 • 17h00: Cảnh sách niệm Phật.
 • 21h00: Lâm thụy.

 

Dự kiến lễ tạ ơn Tứ Ân Lục Đạo: (ngày 13 tháng 7)

 • 14h00: Giao lưu Văn nghệ Phật tử.
 • 16h00: Tạ ơn tứ Ân Lục Đạo, Truy tiến các anh hùng liệt sĩ,
 • 18h30: Văn nghệ Chào mừng.
 • 19h00: Chương trình Vu Lan Báo Hiếu.(có chương trình riêng).
 • 21h00: Lễ hội Hoa đăng mừng tuổi Đạo.

 

 

T/M BAN TỔ CHỨC HẠ TRƯỜNG

                                   TRƯỞNG BAN

 

                                    Đại đức Thích Thanh Vân

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn