CHÙA KHUYẾN LƯƠNG: THƯ MỜI LỄ HÚY NHẬT

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

GIẤY MỜI

Nhân dịp ngày Huý nhật Tôn Sư chúng tôi là “Đại Lão Hoà Thượng Viện Chủ Tổ Đình Diên Phúc (Khuyến Lương).

Nhà Chùa chúng tôi trân trọng kính mời:

Quý vị và Quý Phật tử

Tới dự lễ tưởng niệm và dùng cơm chay với nhà chùa.

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày Thứ năm: 17/09/2015

(Nhằm ngày 05 tháng 08 năm Ất Mùi) 

Sự hiện diện của Quý vị làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm long trọng, cũng là niềm khích lệ lớn lao cho nhà chùa chúng tôi trong việc Tri Ân Báo Đức Tôn Sư.

Nam mô Hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát, tác đại chứng minh.

Thay mặt Tổ đình Diên Phúc( Khuyến Lương)

Viện chủ 

Đại Đức: Thích Thanh Vân

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn