Ban Lễ tang Cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện

image

Ban Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại biểu Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI – XIV.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

BAN LỄ TANG
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THIỆN

–      Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
–      Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
–      Đại biểu Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI – XIV.
–      Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
–      Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam.
–      Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN.
–      Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
–      Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
–      Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo Việt Nam.
–      Trú trì Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế.
–      Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 

1. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
2. Hòa thượng Thích Thanh Sam Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN
3. Hòa thượng Danh Nhưỡng Phó Pháp chủ kiêm Chánh Luật HĐCM GHPGVN
4. Hòa thượng Thích Giác Nhường Phó Pháp chủ kiêm Chánh Luật HĐCM GHPGVN
5. Hòa thượng Dương Nhơn Phó Pháp chủ HĐCM kiêm Phó Chủ tịch HĐTS.
6. Hòa thượng Thích Thiện Bình Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
7. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
8. Hòa thượng Thích Đức Phương Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
9. Hòa thượng Thích Trí Quảng Phó Pháp chủ HĐCM kiêm Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN
10. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
11. Hòa thượng Thích Thiện Pháp Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS
Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN
12. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS
Phó Trưởng ban Thường trực Tăng sự TƯ GHPGVN
13. Ông Phan Thanh Bình Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
14. Ông Lê Bá Trình Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN
15. Ông Bùi Thanh Hà Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ
16. Hòa thượng Thích Giác Toàn Phó Chủ tịch HĐTS
Phó TB. Thường trực Ban GDTN TƯ GHPGVN
17. Hòa thượng Thích Thiện Duyên Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN
18. Hòa thượng Thích Thiện Tâm Phó Chủ tịch HĐTS
Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN
19. Hòa thượng Thích Gia Quang Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN
20. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
21. Hòa thượng Thích Quảng Tùng Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN
22. Hòa thượng Thạch Sok Xane Phó Chủ tịch HĐTS
23. Hòa thượng Thích Thiện Tánh Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Kiểm soát TƯ GHPGVN
24. Thượng tọa Thích Thanh Quyết Phó Chủ tịch HĐTS
Phó Viện trưởng Thường trực HVPGVN tại Hà Nội
25. Thượng tọa Thích Quảng Hà Phó Chủ tịch HĐTS
Phó TB. Thường trực Ban Kiểm soát TƯ GHPGVN
26. Ông Phan Ngọc Thọ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
27. Ông Nguyễn Nam Tiến Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế
28. Ông Nguyễn Tài Tuệ Phó Giám đốc Sở Nội vụ,
Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế
29. Hòa thượng Thích Chơn Tế Đại diện Môn đồ, Pháp quyến

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn