Bản báo cáo hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2014 Phật giáo quận Hoàng mai

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘIBAN TRỊ SỰ  PHẬT GIÁO

QUẬN HOÀNG MAI

Số:     BC/ BĐDPS HM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- hạnh phúc

 

      Hoàng Mai, ngày  17  tháng 12 năm 2014

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ   NĂM 2014

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  NĂM 2015

 

 

-Kính Bạch Chư tôn đức Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng ni.

-Kính thưa Quý vị lãnh đạo đại diện chính quyền các cấp. Được sự chỉ đạo của Hội đồng trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, sự quan tâm giúp đỡ Chính quyền các cấp quận Hoàng Mai, và đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của Ban Trị Sự Phật Giáo quận Hoàng Mai cùng toàn thể Chư tôn đức Tăng ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận, hoạt động công tác Phật sự của năm 2014 đã có nhiều chuyến biến tích cực về nhiều mặt.

 1. NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO NĂM 2014
 2. Công tác Tăng sự:

– Sinh hoạt của Tăng ni trên địa bàn Quận vẫn được duy trì và phát triển tốt, tổ chức ổn định. Thực hiện lời Phật dạy “An cư tỷ khiêu chi yếu vụ” để trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội, giữ gìn quy củ thiền gia, tu trì tam vô lậu học, lợi lạc quần sinh là một trong những mặt sinh hoạt trọng tâm của Giáo hội. Tăng ni toàn quận nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của người xuất gia nên hàng năm đều tham gia an cư đông đủ, thực hiện tốt nội quy trường hạ, Trong đó có 3 buổi học về khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ tổ quốc do thành phố đề ra. Song vẫn duy trì phục vụ được tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử tại địa phương.

– Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, UBND, UBMTTQ, các Ban ngành chức năng và sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội đã tổ chức giới đàn để thụ giới cho các thiện nam tín nữ hảo tâm xuất gia cần cầu giới pháp. Năm 2014 Ban trị sự Phật giáo quận Hoàng Mai đã thực hiện tốt về công tác tín ngưỡng ở các chùa trên địa bàn Quận đảm bảo các vị giới tử, vị Tăng và Ni, được các chùa tiếp nhận đã được Thành hội chứng nhận xuất gia.

 1. Công tác giáo dục Tăng ni:

Công tác giáo dục luôn được Ban trị sự  Phật giáo quận quan tâm, đây là trách nhiệm đào tạo Tăng tài, người xuất gia không những chăm lo phẩm hạnh đạo đức mà còn phải bồi dưỡng về trí tuệ. Hơn nữa, người xuất gia cần phải có đủ phúc đức và trí tuệ “Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật” để đảm nhận trọng trách “hoằng dương Phật Pháp lợi lạc quần sinh”. Tinh thần hiếu học là truyền thống của Phật giáo quận Hoàng Mai, các khóa đào tạo từ Trung cấp, Cao đẳng, Học viện cho đến Cao học do Thành hội cũng như Giáo hội mở đều có Tăng ni quận Hoàng Mai tham dự và đỗ đạt cao được nhà trường khen thưởng. Đặc biệt các vị Tăng ni sinh đều tinh tiến học tập, thi đỗ học viện cũng như trung cấp Phật Giáo 100%, các vị tăng ni nỗ lực học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, giữ gìn uy nghi phẩm hạnh, nhiều vị được ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng. Hơn nữa, có một số vị Tăng ni sinh còn đang du học ở nước ngoài, mội số vị Tăng ni cũng tham gia theo học các môn thế học như: Triết học, Ngoại ngữ, Vi tính học hệ chính quy và tại chức tại các trường Đại học, các trung tâm đào tạo nhằm tăng thêm kiến thức Phật học và thế học để hòa nhập với xu hướng phát triển của đất nước.

 1. Công tác hoằng Pháp

Nhằm đưa giáo Pháp của Đức Phật đến quảng đại quần chúng nhân dân là hoằng dương chính Pháp lợi lạc quần sinh là bổn phận của người đệ tử Phật. Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2014, Tăng ni các tự viện đã thường xuyên tổ chức thuyết giảng giáo lý Đạo Phật cụ thể là :

+ Chùa Bằng A: tổ chức lễ cầu siêu và tư vấn mùa thi cho học sinh, sinh viên cấp II và III, đồng thời tổ chức thuyết giảng vào các ngày lễ lớn trong năm.

+ Chùa Pháp Vân : giảng pháp vào, sáng thứ bảy và tối chủ nhật hàng tuần.

+ Chùa Mai Động tổ chức khoá tu Tịnh độ và giảng Pháp vào các ngày 17 hàng tháng.

+ Chùa Khuyến Lương tổ chức Giảng Pháp vào các ngày chủ nhật hàng tuần.

+ Chùa Sét: 1 tháng tổ chức 4 ngày Sám Nguyện, các khóa lễ cầu siêu

+ Chùa Hoàng Mai và chùa Tương Mai tổ chức thuyết giảng vào chiều ngày 01 hàng tháng và có rất nhiều những hoạt động Phật sự

Nói chung về công tác Hoằng pháp các ngôi chùa trên địa bàn quận đều tích cực tham gia mạnh mẽ tổ chức như các ngày lễ Phật giáo trong năm được dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao. Đây là công việc đáng được khích lệ, cần được phổ biến đến các tự viện trong quận để cho các Phật tử đều được thấm nhuần giáo pháp, góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo ngày một vững mạnh hơn.

 1. Công tác nghi lễ:

Trong một năm 2014, các sinh hoạt tín ngưỡng – Tôn giáo diễn ra, Tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện đã hướng dẫn nhân dân Phật tử sinh hoạt tín ngưỡng – tôn giáo lành mạnh đúng chính Pháp. Tổ chức các lễ hội Phật giáo truyền thống trang nghiêm, long trọng tạo được nét đẹp tâm linh đậm chất đạo Phật trong lòng du khách và Phật tử tham dự.

Đặc biệt nhân dịp Phật Đản PL 2558 năm nay, được sự chỉ đạo của BTSTHPG Hà Nội, được sự giúp đỡ của UBND, UBMT quận. BTSPG quận đã tổ chức Đại lễ Phật Đản trang nghiêm trọng thể tại Lễ đài Chùa Khuyến Lương. Chùa Tương Mai, Chùa Tứ kỳ, Chùa bằng A. Đồng thời các ngôi chùa trên địa bàn quận cũng đã tổ chức lễ Kính mừng Phật Đản, lễ Vu Lan rất trang nghiêm, long trọng. Các trụ xứ cũng đã tổ chức các nghi lễ đảm bảo tín ngưỡng của ngày lễ.

 1. Công tác văn hoá

Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong đó có văn hoá Phật giáo, được các Tăng ni ở các tự viện trong Quận đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với các di tích lịch sử, thường xuyên kiểm tra và trùng tu tôn tạo những hạng mục công trình xuống cấp làm cho cảnh chùa khang trang, sạch đẹp hơn, được đảm bảo trang nghiêm khuôn viên nơi thờ tự.

 

 1. Công tác từ thiện xã hội

Từ bi cứu khổ là truyền thống tốt đẹp của Đạo Phật, đã được BTS cùng Tăng ni trong quận thực hiện tích cực như: Thăm hỏi và tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, trợ giúp các cụ già cô đơn, những người tàn tật, nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào lũ lụt…

Cụ thể là:

* Năm 2014 các chùa trên địa bàn quận đã từ thiện ủng hộ các nơi với số tiền: 1.092.000.000. (một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng). Trong đó điển hình một số chùa như ;

Chùa Tứ Kỳ:             100 triệu đồng

Chùa Linh Đường:    20 triệu đồng.

Chùa Sở Thượng :     20 triệu đồng.

Chùa Sét:                   18 triệu đồng.

Chùa Yên Duyên:      80 triệu đồng

Chùa Giáp nhị:           215 triệu đồng.

Chùa Lủ:                     90 triệu đồng

Chùa Tương Mai:       200 triệu đồng.

Chùa Pháp Vân:      349 triệu đồng. và nấu cháo từ thiện các bệnh viên K2, bệnh viện Thanh nhàn, bệnh viện 09 (HIV).

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2015

Để thực hiện tốt công tác hoạt động Phật sự năm 2014 BĐDPG quận Hoàng Mai xây dựng chương trình công tác Phật sự cho năm 2015 cụ thể như sau:

 1. Phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động Phật sự.
 2. Vận động Tăng ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động chính trị xã hội.
 3. Tổ chức trang nghiêm trọng thể các ngày lễ lớn trong năm và các khoá tu thuyết giảng.
 4. Động viên Tăng ni Phật tử tích cực tham gia lao động sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống, góp phần tu bổ chùa chiền, gia tăng sự ủng hộ tài chính cho các hoạt động của giáo hội.
 5. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi……làm tốt nghĩa vụ của người công dân Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.
 6. Tiếp tục triển khai phong trào xây dựng chùa Tinh tiến do BTSTHPG Hà Nội phát động, gắn với cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở các khu dân cư”.
 7. Phối hợp cùng các cấp có thẩm quyền tiếp tục giải quyết những vấn đề vướng mắc tại các địa phương, góp phần ổn định tình hình xã hội, nâng cao uy tín của Phật giáo.
 8. Hướng dẫn Tăng ni Phật tử tổ chức tốt dịp tết Nguyên đán trang nghiêm, tiết kiệm và văn hoá, vận động bà con Phật tử không nên đốt vàng mã trong những dịp lễ đầu năm.
 9. Tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hoá mới, bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông, đóng góp xây dựng chính quyền vững mạnh.

 

Nơi nhận:– Thành hội phật giáo Hà Nội;              Để

– Ban TT Quận ủy- HĐND;                 báo

– Lãnh đạo UBND Quận;                     cáo

– Ban TSPG quận Hoàng Mai;     Để  thực hiên

-Lưu;

TM BAN TSPG QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỞNG BAN

Đại đức: Thích Nguyên Thanh

 

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn