Thông báo lễ vía Quan Thế Âm tại chùa Lại Ốc

Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát

4-tam thinh cuu kho nguyen.jpg

Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng sinh trong cõi Sa-bà, Ngài phát nguyện đại bi, ngày đêm thường ẩn hiện trong đời nghe tiếng kêu cầu mà ứng hiện cứu khổ. Đã biết bao người gặp nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, thành tâm nhớ niệm danh hiệu ngài đều được Ngài hiển linh cứu giúp. Bất cứ ai có lòng thành liền được cảm ứng.

Để cảm niệm ân đức cứu khổ của Ngài, để tất cả chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi, yêu thương, an lành của mẹ hiền Quan Thế  Âm.

Với ý nghĩa thiêng liêng ấy Chùa Lại Ốc và CLB T Phật tử Thiện Tâm  trân trọng tổ chức :

Lễ vía Quán Thế Âm niệm Ngũ Bách Danh

Thời gian: vào lúc 20:00h,

Thứ ba  ngày 07 tháng 04 năm 2015

(tức ngày 19-2 năm Ất Mùi)

Trân trọng kính mời quý vị Phật tử và toàn thể các thành viên trong CLB  hoan hỷ  về chùa Lại Ốc , tham dự lễ Vía để thụ nhận  ân đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Sự tham dự của quý Phật tử góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và là năng lượng tâm linh trợ duyên rất lớn cho chúng ta trên bước đường thừa hành Phật sự.

Nam Mô Tăng Phúc Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Kính Báo!

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn