ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN PHẬT TỬ

Kính bạch: – Thượng tọa Trụ trì Chùa Lại Ốc.

–  Ban Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Phật Tử Chùa Lại Ốc

Con tên là: …………………………….. Pháp danh: ………………………..

Sinh ngày: …….. Tháng ….…. Năm ………. Tại: …………………..………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………..

Con làm đơn này, kính xin Thầy Trụ trì và Ban Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Thanh Niên Phật Tử  Lại Ốc cho phép con được tham gia sinh hoạt CLB Thanh Niên Phật Tử bắt đầu từ hôm nay.

Con hứa sẽ tuân thủ, chấp hành các quy định, quy chế, nội quy của Câu Lạc Bộ Thanh Niên Phật Tử Chùa Lại Ốc về đào tạo hướng dẫn tu học tâm linh và sinh hoạt phụng sự, cho đến khi con đạt được vô lượng phúc báu và giác ngộ thành Phật. Con sẽ tận tâm tận lực với trách nhiệm và nghĩa vụ của người đệ tử “Thâm tín chư Phật giai sung mãn”, nhằm nương tựa Tam bảo để tu học, phụng sự Tam bảo và cuộc đời theo phương châm của CLB Phật Tử Lại Ốc: “Tín Phật, học Pháp, kính Tăng – Phúc điền vun đắp, lập thân giúp đời.”

     Thành kính tri ân Thầy Trụ trì và Ban Chủ nhiệm CLB Phật Tử lại Ốc.

Long Hưng, ngày ……. / ……. / ……….

                                                        Kính đơn!

 

TỰ BẠCH

 

Của: ……………………….. Pháp danh: …………….. Sinh năm: ………

 

TT THÔNG TIN NỘI DUNG
1 Email  và Y!M
2 Điện thoại (cố định)
3 Năng khiếu
4 Chuyên môn chính
5 Chuyên môn phụ
6 Công việc hiện nay
7 Địa chỉ làm việc
8 Sở thích
9 Truyền thống gia đình
10 Nhận thức về bản thân
11 Nhận thức đời sống
12 Tình trạng sức khỏe
13 Tình trạng Hôn nhân
14 Khả năng phụng sự Công việc:
15 Đau khổ hiện tại
16 Hạnh phúc hiện nay
17 Lịch sử hoạt động Hội
18 Giải thưởng đạt được
19 Ứơc mong
20 Kiến nghị CLB TNPT
21 Cam kết

 

 

F Kiến giải, suy nghĩ của con về cuộc sống bản thân mình với đạo Phật và cuộc đời:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Các tin mới hơn