thumbnail

Pháp Môn Tịnh Độ Khác Với Các Pháp Môn Khác Ở Điểm Nào

Mãi đến ngày hôm nay, pháp môn Thiền vẫn còn rất thịnh hành trên thế giới. Thiền độ hạng người nào? Lục Tổ Đại Sư nói rất rõ ràng trong “Đàn Kinh”: độ người căn bậc thượng thượng. Nói cách khác, người căn bậc thượng trung đều không được độ, bậc thượng trung căn trở […]

Chi tiết →
 
thumbnail

SIÊNG NĂNG TU TẬP, TẠO PHƯỚC LÀNH

Khi qua giai đoạn làm cha mẹ, chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn làm ông bà. Trải qua một thời gian dài thăng trằm trên cuộc đời này, cuối cùng chúng ta cũng theo quy luật sinh- lão- bệnh- tử, thế là xong một kiếp người. Đấy là diễn tiến của một đời […]

Chi tiết →
 
 
thumbnail

Thứ nhất tu nhà…

Thứ nhất tu nhà… Tục ngữ VN có câu “ thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ 3 tu chùa”. Điều đó nói lên tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của văn hóa gia đình đối với văn hóa đạo đức Phật giáo. Gia đình là nơi sự sống khởi đầu, và là […]

Chi tiết →