Văn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

NAM  MÔ  TÂY  PHƯƠNG  PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI  ĐẠI  TỪ  ĐẠI BI

TIẾP DẪN  ĐẠO SƯ   A  DI  ĐÀ PHẬT

 

Kính nghe:

Tây phương Giáo Chủ, cứu người sinh khỏi cảnh luân hồi.

Cực lạc Thế Tôn, tiếp kẻ thác lên đường trực vãng.

Cây ngọc bể hàng cõi nước, chim Ca Lăng lắng kệ Bồ đề.

            Mây vàng che phủ phương trời, đàn Khổng Tước nghe kinh giải kết.

Nghe diệu nghĩa khởi lòng kính tín, lập chí tiến tu.

Hiểu pháp âm ngộ đạo từ bi, phát tâm bất thoái.

Người hiện thế tăng cường tuệ mệnh, phúc trí viên minh.

Khách mãn phần gột sạch nghiệp căn, thân tâm bất loạn.

Duyên nay tại nước Việt Nam – Thủ đô Hà Nội, nhân kỷ niệm ngày 22 tháng 12 – ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tăng Ni Phật giáo Thủ đô cùng Uỷ ban Hoà bình Thành phố và Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các giới chí thiết lòng thành dâng nén tâm hương cúng dàng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, nhất tâm cầu nguyện siêu độ cho hương linh các anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân, cùng đồng bào tử nạn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc và vụ thảm sát B52 tại Thủ đô Hà Nội tháng 12 năm 1972.

Than ôi!

Họa chiến tranh từng chia cắt đất Việt,

Nạn ngoại xâm đã giầy xéo trời Nam.

Phận gái trai đành gánh vác nợ non sông,

Người chiến sỹ phải hy sinh đời oanh liệt.

Nhớ các anh hùng liệt sỹ!

Vì chính nghĩa mất còn nào tiếc,

Rửa nhục chung sống chết đâu màng.

Chốn sa trường trải mật phơi gan,

Nơi trận địa nóng sôi  nhiệt huyết.

Nhớ năm xưa.

Trên tiền tuyến miền Nam thắng lớn, Mỹ – Nguỵ thua sắp phải đầu hàng.

            Ở hậu phương miền Bắc vững vàng,  quyết tâm xây Chủ nghĩa xã hội.

Nào ai ngờ “ Cùng đường phá dậu” giặc đem B52 rải thảm Thủ đô, biến miền Bắc về thời kỳ đồ đá.

Thế mới biết “ Nước nguy dân cứu”, cả dân tộc chung sức đồng lòng, cùng Hà Nội làm lên trận Điện Biên Phủ trên không.

Vậy nên các anh hùng liệt sỹ!

Gió đạn mưa bom ào ạt, trận địa pháo xông pha diệt Mỹ

Núi xương biển máu lăn mình, pháo cao xạ bắn hạ B52.

Màn trời chiếu đất, mười hai ngày đêm không ngủ, lướt trời lồng giãi nắng giầm mưa.

Vó ngựa sa trường, cả đất nước hướng về Hà Nội, bệnh viện, trường học tan hoang.

Vì nước vì dân, trước cái chết vươn mình quyết tiến

Thương giống thương nòi, tuổi thanh xuân nuôi chí anh hùng.

Đạn nổ súng rền, gió mưa bom long trời nở đất, thi đua quyết thắng xung phong,

Cờ phất còi reo, tiếng trống giục, mặt đất bầu trời gắng sức anh hùng bảo vệ.

Dưới làn bom thịt nát xương tan, đành ngã gục không hề nuối tiếc,

Trước mũi súng ruột tuôn máu đổ, cam luỵ mình chẳng chịu phục hàng.

Người chiến sỹ đền xong nợ nước, trang sử vàng ghi dấu hiên ngang.

Đấng anh hùng rửa sạch nhục chung, đài liệt sỹ nêu gương trung liệt.

Than ôi!

Vì nước quên mình, sống oanh liệt, chết càng oanh liệt.

Xả thân báo Quốc, sống vinh quang, chết cũng vinh quang.

Cảm thương người, bom rơi đạn lạc, tai nạn chiến tranh,

Xót thương kẻ, họng súng mũi tên, chết oan vì giặc.

Nhờ Đức Phật độ về cõi tịnh, nương tiếng kinh thoát kiếp đao binh

Nơi dạ đài các liệt sỹ có linh, theo thể phách về trai đàn chứng giám.

Nay thời, đất nước hoà bình, quốc gia thịnh vượng, chiến tranh tuy đã đi qua, nhưng dấu vết còn in trong tâm khảm.

Vậy nên, Tăng chúng vân tề, nhân dân kết tập, đại chúng đồng thanh khấn nguyện, cầu hương linh chóng được siêu sinh.

Chư gia nhất chí cần cầu, mong linh phách xuôi nguồn tịnh cảnh

Hiện tiền đại chúng: Kinh Di Đà một hội phúng người chu viên

Biểu văn thượng tấu mươi hàng, kính mong chứng giám.

Kính dâng: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi Tiếp dẫn  Đạo sư  A Di Đà Phật – tác đại chứng minh.

Ngửa trông:

             Di Đà Giáo Chủ dùng tràng phan tiếp dẫn linh hồn,

Địa Tạng Đại sư rung tích trượng khai thông địa ngục.

Ngài Quan Âm rủ lòng từ mẫn, đưa người sinh tới cõi chân như.

Đức Thế Chí ra sức biện tài, dẫn kẻ thác về nơi giải thoát.

Chốn Cực lạc quê hương muôn thuở, ruổi bước thang mây,

Cảnh trần gian giả tạm nhất thời, quay đầu xe pháp.

Lại nguyện:

Trên thập điện Diêm Vương hoan hỷ, gióng kệ khai thông

Dưới cửu u ngục tốt đê đầu, nghe kinh giải kết.

Chư tôn Sứ giả đón linh hồn đến trước đài sen

Tứ trấn Thăng Long đưa chân phách tới nơi bệ ngọc.

Nước dương sái tịnh, chốn âm cung hưởng chữ an vui.

Cầu chú hộ thân, nơi tử phủ nghe đều lợi lạc.

Âm dương bất nhị, đạo từ bi ngũ phúc biền chăn.

Sinh tử hà thù, lòng hỷ xả tam đa cát khánh

Thượng chúc:

Phật nhật tăng huy – Pháp luân thường chuyển, mưa hoà gió thuận, nước thái dân an, thế giới hoà bình, nhân dân lạc nghiệp, Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thăng long muôn thuở vững bền.

Giải tấm lòng thành, biểu văn thượng tấu.

Kính mong chứng giám.

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn