Văn Khấn Giao Thừa Năm Mậu Tuất – 2018 – PL 2562

Mẫu 1:

Văn Khấn Giao Thừa Năm Mậu Tuất – 2018 – PL 2562

*******

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật.

Cung duy : Lỗ Vương Hành Khiển Ngũ nhạc Hành Binh Chi Thần Cự Tào Phán Quan.

Bản gia Thổ Công Đông Trù Ty Mệnh Táo Phủ Thần Quân vị tiền.

Tín chủ chúng con …………………………………………………………………………………

Ngụ tại …………………………………………………………………………………………………

          Nhân tiết giao thừa thời khắc huy hoàng cung thiết hương đăng nghênh hồi quan cũ. Cung đón tân quan lai giáng phàm trần nghênh xuân tiếp phúc. Tín chủ chúng con thiết lễ tâm thành nghênh tống lễ nghi. Cung thỉnh cựu quan Lỗ Vương Hành Khiển Ngũ Nhạc Hành Binh Chi Thần Cự Tào Phán Quan về trầu đế quyết. Cung đón tân quan Việt Vương Hành Khiển Thiên Bá Hành Binh Chi Thần Thành Tào Phán Quan lai giáng nhân gian trừ tai giải ách lưu phúc lưu tài.Tín chủ chúng con chí thiết tâm thành cầu nguyện Thế giới hòa bình, Quốc gia hưng thịnh, Xuân đa hỷ khánh Hạ bình an, Thu miễn tai ương Đông tập phúc, gia nội tăng tứ chinh tường chi phúc thọ. Phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con nhân khang vật thịnh, bốn mùa hưởng chữ an vui, tám tiết thái bình thịnh vượng, gia chung khang thái tài như xuyên chí lộc tự vân lai, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc như sở nguyện. Nam tử thanh cao, Nữ nhi đoan chính học hành tinh tiến, thương mại hanh thông sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

          Thượng chúc Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thái dân an, cánh nguyện canh tân xã hội xứ xứ thường an thường thịnh, thế thế thuần phong tục mỹ vãn hồi đạo đức cương duy, tăng long phúc thọ âm siêu dương khánh, hải yến hà thanh pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo. Tín chủ chúng con thành tâm kính dâng văn sớ cúi xin Phật thánh chứng minh, các quan thuỳ từ chiếu giám!

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Mẫu 2:

Văn Khấn Giao Thừa Năm Mậu Tuất – 2018 – PL 2562

*******

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Tam dương khai thái, Ngũ phúc lâm môn. Giờ phút giao thừa đỉnh lễ đấng Từ Tôn, mùa Tuế đán đón mừng Xuân – Khánh Triệu. Nước Bát đức thắm hoa long hàm tiếu, mây Tam đa vờn hương giới khai minh. Hướng tâm thành: lợi lạc chúng sinh, trình ý khẩn: quang huy quốc tộ.

Nay gia chủ chúng con tên là:  – ……………………Ngụ  tại:………….………….

Chúng con: Nhân buổi giao thừa năm mới, đỉnh lễ đấng Từ Tôn, cúng dàng chư Phật, Bồ tát, Thánh Hiền, Thổ Công, Chúa Đất, Bản Thổ Tài Thần, Kim niên đương cai Thái Tuế Việt vương hành khiển, Thái tuế chí đức Tôn thần,Thiên Bá hành binh chi thần, Thành tào phán quan.

Kỳ nguyện: Cho đệ tử gia chung chúng con; thân thể vinh an, gia đình hoà lạc, dân chúng đều hưởng chữ an vui, mọi người được ân triêm phúc lộc.

Giờ đây: Trước cảnh thiêng liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đỉnh lễ:

  • Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật, Kim Liên Toạ Hạ.
  • Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Diệu Cát Tường Bồ Tát. Liên Toạ Hạ.
  • Nam Mô Nhật – Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát – Toạ Hạ.

Kính nguyện: Chư Phật nhủ Từ Bi vô lượng, ban ân lành khắp cõi nhân gian. Chúa Xuân đem phúc lộc đề đa, tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ. Khiến mọi người ân triêm Pháp nhũ, giữ giới mà giác ngộ tâm vương, để chúng con tắm ánh Xuân huy, niềm vui được tràn lan quốc thổ. Khắp mọi nhà nhân phong vật thụ, khắp mọi người an lạc thọ khang. Chúng con tắm gội ánh Đạo vàng, nhân loại xưng dương Xuân thủ.

Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ. Khách thanh niên nhờ đức cả: cam lộ huân triêm cảnh vui tươi nhuần thấm đều lợi lạc thực thi. Cùng sát cánh chen vai làm quang huy quốc tộ, quyết chung lòng góp sức mà phổ độ quần sinh. Nhân dân an lạc, thế giới thanh bình. Chúng con vô cùng cảm bội chư Phật chứng minh.

Mùa Tuế Đán – Giờ Giao Thừa – Xuân Mậu Tuất

Đệ tử chúng con chí thành Khấn nguyện – Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Các tin cũ hơn