ĐẠO MẪU VIỆT NAM: NGŨ VỊ TÔN QUAN

NGŨ VỊ TÔN QUAN 1. Quan Lớn Đệ Nhất Tên đầy đủ:  Đệ Nhất Thượng Thiên Hoàng thái tử Vương Quan Tước phong: Phong danh hiệu:   Dân gian gọi là Đức Thánh Cả, là Tôn quan đệ nhất. Tước phong Đào tiên đệ nhất – Điều thất hoàng thái tử Vương Quan thượng đẳng tối […]

Chi tiết →
 

Đừng để hầu đồng bị biến tướng trục lợi!

Đừng để hầu đồng bị biến tướng trục lợi! Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu tứ phủ của người Việt trình UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của thế giới sắp tới sẽ được xét duyệt vào năm 2016. Trong văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu tứ phủ hạt nhân là hầu […]

Chi tiết →