Văn Khấn Giao Thừa Năm Mậu Tuất – 2018 – PL 2562

Mẫu 1: Văn Khấn Giao Thừa Năm Mậu Tuất – 2018 – PL 2562 ******* Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Cung duy : Lỗ Vương Hành Khiển Ngũ nhạc Hành Binh Chi Thần Cự Tào […]

Chi tiết →
 
 

VĂN KHẤN GIAO THỪA NĂM ĐINH DẬU – 2017

Văn Khấn Giao Thừa Năm Đinh Dậu – 2017 ( Phật lịch 2561 ) *** Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Cung duy : Tề Vương Hành Khiển Ngũ Miếu Hành Binh Chi Thần Chu Tào […]

Chi tiết →