Chữ Dũng – điểm tựa sức mạnh của người con Phật

Người tu từ bi, sáng suốt nhưng không thụ động hoàn toàn mà mạnh mẽ, dũng cảm, có sức mạnh. Thông thường, đa phần người ta hiểu rằng cửa thiền là nơi xa lạ với trần tục, kinh điển nhà Phật chống đối triệt để việc sử dụng bạo lực trong cuộc sống, yêu chuộng […]

Chi tiết →
 

Một Số Vấn Đề Về Nghiệp

Trong Đại kinh Saccaka (kinh số 36, thuộc Trung bộ kinh I) đức Phật đã nói rõ điều này: “Ta nhớ lại nhiều kiếp quá khứ mà ta đã trải qua: một đời, hai đời, ba, bốn, năm, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, một trăm, một ngàn, một vạn trong nhiều thành kiếp, hoại […]

Chi tiết →
 

Cái gì là của tôi?

Người nào mà hành động lầm chấp rằng: đây là con của tôi và đây là tài sản của tôi, thì còn chấp thủ trên cái thân tứ đại do duyên hợp này, trên cái thân do nghiệp lực nhân quả này, trên cái thân danh sắc do ngũ uẩn duyên hợp này. Con nguời […]

Chi tiết →
 

Xả bỏ “tự ngã” khi thuyết pháp

(PGVN) Thuyết pháp là hạnh cao quý của người hoằng pháp vì họ là sứ giả của Như Lai, mang ánh sáng của Chính pháp rải đều khắp nhân gian khiến cho muôn người được hưởng cam lồ vị – sống hạnh phúc, chết bình an, hưởng an lạc ở nhàn cảnh, hay giải thoát, […]

Chi tiết →
 
 

Sự nguy hiểm của tâm sắc dục

(PGVN)Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy, khi để gần nhau sẽ hút lấy nhau không bao giờ gỡ ra được. Vì do sự vô minh con người không nhận chân được sự thật của khổ đau, cho nên hằng cứ chạy theo […]

Chi tiết →
 

10 LÝ DO ĐỂ MỈM CƯỜI:

– Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta. – Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm. – Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa. – Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn. – Mỉm cười biểu thị sự thân […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Duy Thức và Tịnh Độ

Trong Kinh A Di Đà có nói: “Thiên nhạc”(Nhạc trời), “Huỳnh kim vi địa”( Đất bằng Vàng), “Vũ thiện mạn đà la hoa”(Trời mưa rơi hoa mạn đà la) và “Phạn thực kinh hành”(Ăn cơm và đi kinh hành), đây chính là cảnh thù thắng của sáu trần làm yếu tố thọ dụng của sáu […]

Chi tiết →
 

Thiền Tông và Niệm Phật

(Bài nghiên cứu của giáo sư Phương Lập Thiên, Viện trưởng viện nghiên cứu sở đại học tôn giáo NDTQ) Ý chính: Bản văn này giới thiệu ý nghĩa căn bản của Thiền và niệm Phật, luận thuật quan niệm các học giả Phật giáo đối với sự phát triển tư tưởng Thiền tông và […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Ý nghĩa Chân – Thiện – Mỹ theo đạo Phật

Truyền thống Đông phương thường nhắc nhở mọi người ăn ở, sống và ứng xử sao cho cuối cùng đạt được cuộc sống hoàn mỹ, còn giáo lý nhà Phật khuyên chúng ta hãy cố gắng tu tập hướng đến mục tiêu chính là cuộc sống hướng thiện, giải thoát, tự tại. Vì thế, mọi […]

Chi tiết →