Diệt trừ phiền giận

Diệt trừ phiền giận Trong một bài kinh, Đức Phật dạy: Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: – Này các Hiền giả Tỷ-kheo. – Thưa Hiền giả. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau: Này các Hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này, ở […]

Chi tiết →
 

Chế ngự “tâm sân hận” để hưởng hạnh phúc

Sân hận được định nghĩa là “sự nóng nảy, sự hãm hại, sự chống đối, sự hung dữ và sự không hoan hỷ của tâm”. Đây là một trạng thái tình cảm thông thường của con người tùy theo mức độ nào đó khi phải đối diện với những hoàn cảnh không bằng lòng. Khi […]

Chi tiết →
 

CHẤP NHIỀU KHỔ NHIỀU

Nhân sinh vì vướng vô minh Nên đem lòng chấp, chuyện mình chuyện ta Tâm muốn ôm hết sơn hà Biến thành tư lợi, vậy mà chưa xong Chấp – Nên ôm cả vào lòng Khiến thành sầu não, sao mong lạc thường Nào nhà, đất – ruộng – đồi nương Nào tình nào nghĩa, […]

Chi tiết →
 

Lòng tham vô hạn, cuộc sống vô thường

Nhà Phật thường răn dạy: Đừng liếm mật ngọt còn sót lại trên lưỡi dao, sẽ bị họa đứt lưỡi. Vậy mà lắm kẻ mang họa vì chút xíu mật ngọt tầm thường, họ mắc chứng bệnh: tham lam vô hạn trong một cõi sống có hạn. Chứng bệnh kỳ lạ: Con người mất đi […]

Chi tiết →
 
thumbnail

TAM ĐỘC

I.- MỞ ĐỀ Rắn độc thuốc độc là thứ người đời rất kinh sợ, nhưng không đáng sợ bằng TAM ĐỘC. VÌ RẮN ĐỘC THUỐC ĐỘC HẠI NGƯỜI CHỈ MỘT THÂN NÀY, TAM ĐỘC HẠI NGƯỜI đến bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nếu đáng sợ chúng ta nên sợ tam độc hơn tất cả […]

Chi tiết →