Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người.

Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi. Thấy Phật thản nhiên […]

Chi tiết →
 

Tự tử, tự sát là tội rất lớn

Tự sát cũng là có tội, hơn nữa còn là hành vi phạm tội không hề nhỏ. (Ảnh: internet) Một số người khi cảm thấy bản thân mình không còn con đường để sống, họ chọn tự sát để thoát khỏi hiện thực, nhưng theo thuyết Pháp của người xưa, tự sát cũng là có […]

Chi tiết →
 

Vu Lan và triết lý nhân quả

(PGVN)Sau khi đắc quả A-La-Hán, Tôn giả Mục Kiền Liên vận thần thông đi khắp các cõi tìm người mẹ đã khuất. Thấy mẹ đang chịu đói khát khổ sở trong kiếp ngạ quỷ, Ngài đau lòng vô cùng, vội dâng lên mẹ bát cơm. Lòng bỏn xẻn tham lam chưa dứt, bà sợ chúng […]

Chi tiết →
 

Nghiệp nhân quả báo chui rào chẳng thoát?

Nghiệp nhân quả báo chui rào chẳng thoát? GƯƠNG NHÂN QUẢ: SÁT HẠI CON TÊ TÊ SINH CON RA GIỐNG Y TÊ TÊ *************************** Vào năm 1948, thôn Sâm Châu Đạm Biên, Malaysia có một người nông dân rất nghèo tên là Trương Thu Đàm. Một hôm nọ, lúc ông đang cày ruộng, bất chợt […]

Chi tiết →
 

Chết là luật tự nhiên

Con người trước khi chết đều trải qua giai đoạn hấp hối, đó là biểu hiện trước khi từ giã cõi đời. Lúc ấy, con người cần thức tỉnh, chấn chỉnh tinh thần, biết cuộc đời này là vô thường, duyên sinh, huyễn mộng, không thật, an trú trong hiện tại, vững tin Tam bảo […]

Chi tiết →
 

Tính Nhân Bản Của Luật Nhân Quả

Cả triết lý Ấn Độ giáo và Phật giáo đều sử dụng từ “nghiệp” theo tiếng Phạn, nhưng về mặt ý nghĩa thì có khác biệt. Ấn Độ giáo tin tưởng rằng nghiệp không thay đổi, là tiền định…một điều gì đó giống như thế. Đạo Phật khẳng định rằng như một hiện tượng vô […]

Chi tiết →
 

Nhân duyên của giàu nghèo là gì?

Suy nghĩ như vậy không sai nhưng cạn cợt, thấy bề nổi mà chưa thấy hết bề sâu. Bởi người tài trí như mình ở trên đời không phải là hiếm, lại “có tài mà cậy chi tài”, tài trí thì đã đành nhưng phải có phước nữa mới hội đủ duyên để thành đạt. […]

Chi tiết →
 

Tìm hiểu về Nghiệp báo và Nhân quả

.Một nghiệp tốt mang lại kết quả tốt, có thể ở kiếp hiện tại hay ở kiếp tương lai, cũng vậy, một nghiệp xấu mang lại kết quả xấu, ở ngay kiếp này hay ở kiếp mai sau; muốn thoát khỏi luân hồi, phải thoát khỏi nghiệp báo nhân quả.  I). Nghiệp báo nhân quả […]

Chi tiết →
 

Ngũ uẩn và căn nghiệp của con người

Dựa theo tinh thần Phật giáo, do nhân duyên hòa hợp tất cả những nghiệp duyên từ trong những đời quá khứ mà kiến tạo ra con người trong kiếp nầy. Do vậy con người chỉ là sự kết hợp, tạo thành của ngũ uẩn bởi vì uẩn có nghĩa là tích tụ thành một […]

Chi tiết →