thumbnail

LỢI ÍCH CỦA TU THIỀN

(hình minh hoạ) Tác giả: Hòa thượng Thích Thanh Từ: Đề tài chúng tôi nói hôm nay là Lợi ích của sự tu thiền, song chỉ nói hạn chế trong một phần thiết yếu thôi. Trước khi nói về lợi ích của sự tu thiền, chúng tôi xác nhận lại rõ ràng tu thiền ở đây […]

Chi tiết →