Thiền Quán-Yếu Tố Thứ Chín

Yếu Tố Thứ Chín -ooOoo- Trước khi đến Ðạo, Quả, sự tinh tấn không ngừng là một yếu tố bổ sung cho việc hành thiền. Hành giả phải tâm niệm rằng mình cần có thái độ tích cực việc hành thiền. Chừng nào chưa đạt đến Ðạo Quả thì hành giả chưa thể buông lơi […]

Chi tiết →
 

Thiền Quán-Yếu Tố Thứ Tám

Yếu Tố Thứ Tám -ooOoo- Hành thiền quán, hành giả thường phải chịu đau đớn va ụthể xác đôi khi rất khóc liệt. Mặc dù đã chú tâm cao độ vào cơn đau, nó vẫn không hề lắng dịu đi mà còn trầm trọng thêm. Trong trường hợp đó, hành giả thường cảm thấy chán […]

Chi tiết →
 

Thiền Quán-Yếu Tố Thứ Bảy

Yếu Tố Thứ Bảy -ooOoo- Khởi đầu trong vô minh và trải qua luân hồi sinh tử, chúng ta đã trải qua vô số kiếp sống. Vậy mà chúng ta vẫn chưa đạt được một lợi ích cao quý nào từ giáo pháp, và vì lý do này, trong kiếp hiện tại chúng ta vẫn […]

Chi tiết →
 

Thiền Quán-Yếu Tố Thứ 6

Yếu Tố Thứ Sáu -ooOoo- Nhờ có thất giác chi mà ngũ quyền của hành giả được phát triển. Thiền quán không phải thực hành bằng thân và khẩu, mà chỉ được thực hành bằng tâm. Cơ chế hoạt động của tâm rất vi tế, khi thì u sầu chán nản, khi thì phấn khởi […]

Chi tiết →
 

Thiền Quán-Yếu Tố Thứ 5

Yếu Tố Thứ Năm -ooOoo- Nguyên nhân dẫn tới Ðịnh Các nhà chú giải thích rằng: “Samàdhisassa nimittaggahanene” “Bằng cách nhớ lại những nguyên nhân dẫn tới tâm an tịnh, dẫn tới Ðịnh, nhớ lại những ấn chứng trong những lần đắc định trước đây, hành giả sẽ phát triển ngũ quyền và thành tựu […]

Chi tiết →
 

Thiền Quán-Yếu tố thứ 4

Yếu tố thứ tư -ooOoo- Sappàya kiriyaga sampà deti “Hành động thích hợp sẽ thành tựu tuệ minh sát và phát triển ngũ quyền của hành giả”. Với những ai quyết tâm và tinh tấn để đắc pháp, có được những điều kiện thích hợp là rất quan trọng. Nếu gặp điều kiện không thích […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Thiền Quán-Yếu tố thứ 3-Phần 2

Yếu Tố Thứ Ba (Phần 2) -ooOoo- Lời chỉ dẫn tỉnh giác thứ tư. “Sanghàti patta cìvara dhàrane sampajànakàrì-hoti” Ðức Phật dạy rằng: “Khi cầm y nội, y vai trái, y tăng-già-lê và bình bát, hành giả phải cầm với sự chú tâm trọn vẹn.” Khi sờ vào y trái, đưa về phía mình và […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Thiền Quán-Yếu tố thứ 3-Phần 1

Yếu Tố Thứ Ba (Phần 1) -ooOoo- Chúng ta đã đề cập đến 2 yếu tố phát triển ngũ quyền của hành giả. Yếu tố thứ nhất là hướng tâm vào sự diệt. Yếu tố thư hai là chú niệm một cách cẩn trọng và thấu suốt để thấy được sự diệt thật sự. Bây […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Thiền Quán-Yếu tố thứ hai

Yếu Tố Thứ Hai -ooOoo- * Yếu tố thứ nhất giúp phát triển ngũ quyền của hành giả là hướng tâm đến phương diện diệt của danh pháp và sắc pháp. * Yếu tố thứ hai giúp phát triển ngũ quyền của hành giả là: trong khi hướng tâm đến phương diện diệt của pháp, […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Thiền Quán-yếu yố thứ nhất

Yếu Tố Thứ Nhất -ooOoo- Nội dung chương này đề cập đến 3 vấn đề: Lợi ích của việc hành thiền. 2. Cơ hội để hành thiền rất hiếm hoi. 3. Yếu tố thứ nhất giúp phát triển thiền quán. Lợi ích của việc hành thiền Trong giai đoạn đầu, hành giả khó thấy được […]

Chi tiết →