HÃY SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

Hãy biết ơn những người khiển trách ta

 

Vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ

 

Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã

 

Vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn

 

Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta

 

Vì họ dạy cho ta biết tự lập

 

Hãy biết ơn những người đánh đập ta

 

Vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta

 

Hãy biết ơn những người lừa gạt ta

 

Vì họ tăng tiến kiến thức cho ta

 

Hãy biết ơn những người làm hại ta

 

Vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta

 

Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta

 

 được kiên định thành tựu

 

Trích những lời khai thị vàng ngọc

 của Tịnh Không Pháp Sư

Các tin mới hơn