Lời tưởng niệm Hòa Thượng Thích Thanh Chỉnh

LỜI TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH

HÒA THƯỢNG THÍCH THANH CHỈNH

CỦA TRUNG ƯƠNG GHPGVN VÀ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HÀ NỘI

 

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính bạch:……………………………..

Kính bạch Giác linh Hòa thượng.

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp, nơi an nghỉ ngàn thu của trần thế, chúng tôi xin được thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội và Tăng Ni – Phật tử có đôi lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng.

Từ miền đất ngàn năm văn hiến, cổ Thăng Long hoa lệ kinh kỳ, nước sông Hồng thao thao dòng diệu sử, đất Thanh Trì gió quyện hương từ, trời Hà Nội hiện thân Đại sĩ, Hòa thượng đã nương thân tứ đại, tạm mượn các duyên, thực hành Bồ Tát đạo. Vốn sẵn có tín tâm, Hòa thượng phát chí xuất trần từ thuở nhỏ. Năm 12 tuổi xả tục cầu chân, Tổ Thanh Soạn truyền thụ Tâm tông. Kể từ đây đèn thiền tỏ rạng, diệu dụng vô phương, đường giải thoát lâng lâng nhẹ gót, vượt trần gian siêu thoát luân hồi, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lẽ huyền vi còn mãi trong Tâm.

Buổi đầu xuất gia học đạo, suốt bao năm vun bồi cội đức, Hòa thượng luôn luôn tinh tiến, chuyền cần công phu công quả. Rồi đến độ duyên lành hội đủ, Trường tuyển Phật lần lượt bước vào, giới thân tuệ mạng trang nghiêm, sáng soi dòng diệu thể, ngôi Tam Bảo tam tôn kế vị, tục diệm tuệ đăng, kế thừa Tổ ấn.

Để xứng danh bậc sứ giả Như Lai, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, Hòa thượng đã nỗ lực nghiên tầm giáo điển trải qua các chốn Tổ Linh Quang, Quảng Bá, Tùng lâm Quán Sứ. Từ đây trí tuệ khai thông, tâm hoa khai phát, suối nghĩa dạt dào, tôn phong vĩnh chấn.

 

Quả thật:

Hương thiền gió lộng tỏa ngàn phương

Trăng sáng năm xưa ngập dặm đường

Hương lòng quyện tỏa từ độ ấy

Mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương.

Với tinh thần đạo pháp, nghĩa đồng bào, Hòa thượng đã hoàn thành sứ mệnh của một công dân đất nước qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử.

Khi nước nhà thống nhất, Bắc Nam liền một dãy non sông, với thân giáo – khẩu giáo – ý giáo thâm nghiêm và tâm nguyện vì Đạo hy sinh, vì đời phục vụ, Hòa thượng đã động viên Tăng Ni – Phật tử đoàn kết một lòng trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, làm cho xã hội an vui hạnh phúc, đất nước phồn vinh, văn minh tiến bộ.

Bằng tinh thần lục hòa cộng trụ, tứ chúng đồng tu, Hòa thượng đã cùng chư tôn đức Giáo phẩm các Tổ chức, Hệ phái Phật giáo mở ra một trang sử mới cho Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng thành công ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, thể hiện trọn vẹn tinh thần, nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam của Tăng Ni – Phật tử cả nước trong suốt hai ngàn năm lịch sử mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đỉnh cao của thời đại.

Thật là:

Chính pháp sáng soi tình Đạo pháp

Anh hào chí khí nghĩa đồng bào.

Với ân đức trang nghiêm, giải thoát, trí tuệ viên dung, tùng lâm thạch trụ, Hòa thượng là hiện thân của Giới luật, bậc sứ giả của Như Lai, là đống lương của Phật Pháp. Mỗi lời nói của Hòa thượng là những đạo từ bất tuyệt đã in đậm trong tâm của những người con Phật; Mỗi bước chân của Hòa thượng đã ghi dấu biết bao tình Đạo pháp nghĩa đồng bào; Mỗi cử chỉ khoan thai, từ ái của Hòa thượng là những hình ảnh giải thoát bất diệt. Vì thế, từng lớp Tăng Ni trở thành Pháp khí Đại thừa, truyền trì mạng mạch Phật Pháp; Từng hàng giới tử tín tâm kiên cố, hộ trì Tam Bảo, nỗ lực tiến tu, lợi lạc hữu tình, tốt Đời đẹp Đạo.

Do vậy, trong suốt 70 năm làm bậc Long Tượng Phật Pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Hòa thượng đã nỗ lực hoằng dương chính pháp, kế thừa đạo mạch, mở Trường Phật học, kiến lập đạo tràng, khai đàn truyền giới, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Hòa thượng đã làm cho Tổ ấn trùng quang, đạo vàng xán lạn, ân đức bay xa, chan hòa tình Đạo pháp, xứng danh con nhà họ Thích ngàn đời, như Cổ đức đã nói:

Công ai đổ xuống đất này

Cho cây Đạo pháp nở hoa bốn mùa

Cố Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần Đại sĩ, quyết chí hy sinh phụng sự cõi trần. Qua đó, Hòa thượng không những đã làm cho hương lành tỏa ngát, gióng trống Lôi Âm vang rền tiếng pháp, nêu cao gương uy mãnh giữa rừng tà, tự tại thong dong tùy duyên hóa độ chúng sinh, thừa hành Phật sự; Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, chan hòa pháp giới, mà còn làm cho đèn thiền ngày càng tỏ rạng.

Vì thế Hòa thượng đã được Nhà nước mời tham gia công tác của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội; Tăng Ni – Phật tử Thủ đô tín nhiệm bầu vào ngôi vị Trưởng ban Trị sự rồi Chứng minh Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội; Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc đã lần lượt suy cử, suy tôn Hòa thượng vào ngôi vị Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày xả báo thân chứng nhập Pháp thân.

Thế những tưởng, trên bước đường phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sinh và xã hội, Hòa thượng còn tiếp tục đóng góp lâu hơn nữa, để làm Thiền đăng định hướng và làm bóng cây đại thụ che mát cho Tăng Ni – Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội. Nào ngờ đâu, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch trong sự tiếc thương vô hạn của Giáo hội, Thành hội và Tăng Ni – Phật tử Việt Nam cùng pháp phái và Môn đồ Pháp quyến.

 Hỡi ơi:

Người đi để lại ngàn công đức

Kẻ ở trông vời vạn nhớ thương

Sự ra đi vĩnh viến của Hòa thượng là một mất mát lớn lao đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội cùng Môn đồ pháp quyến và Tăng Ni – Phật tử. Sự mất mát này, chúng tôi cũng như Tăng Ni – Phật tử không sao tìm lại được trong cuộc đời hữu hạn của kiếp người trên bước đường hoằng pháp lợi sinh, chung lo Phật sự ở hiện tại và tương lai.

Hôm nay, trong giờ phút ngàn thu vĩnh biệt này, Hòa thượng hóa duyên đã mãn, nơi thế giới Niết Bàn vô tung bất diệt, Pháp thân lồng lộng khắp mười phương, Giác linh Hòa thượng đã tự tại thong dong, vận thần thông đoan ngự Bảo liên đài, xả báo thân chứng nhập Pháp thân, siêu Tịnh độ không rời Uế độ.

Giờ đây, trước Giác linh Hòa thượng, chúng tôi Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội và các Tỉnh – Thành là những pháp hữu Đại thừa đồng hành, đồng sự trong chính pháp, là những người còn ở lại, còn nặng nghĩa Thích tử côn bằng, nay thắp nén tâm hương kính cẩn dâng lên cúng dàng Linh giác Đại lão Hòa thượng trước giờ phút ngàn thu vĩnh biệt, để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong chính pháp; nguyện kề vai sát cánh bên nhau, hòa hợp một lòng quyết tâm thực hiện những gì Hòa thượng còn bỏ dở.

Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng thùy từ chứng giám.

Xin bái biệt Hòa thượng.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT.

Tác giả: Thành hội Phật giáo Hà Nội

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn