CẢM TƯỞNG CỦA HÀNH GIẢ AN CƯ

  • Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  • Nam Mô An Cư Hội Thượng Chư Phật, Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng
  • Nam Mô Diên Phúc Đường Thượng Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư, tác đại chứng minh.

Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa thượng chứng minh.

Kính bạch chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng và Hành giả An cư.

Kính thưa các cấp chính quyền, chư vị khách quý, cùng toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử xa gần.

Như lời của một nhà thơ từng nói rằng:

Hoa nở để tàn,

Trăng tròn rồi khuyết,

Bèo hợp để tan,

Người gần để ly biệt.

Thật vậy, mới hôm nào đó chúng con quỳ dưới chân quý Ngài để tác pháp an cư, xin được sống chung tu học, thế mà giờ đây chúng con lại cũng đối trước bóng từ hòa của các Ngài để trình bày những dòng xúc cảm nói lên giai điệu tạm biệt một cuộc hành trình thắm tình đạo vị pháp lữ Linh Sơn.

Kính bạch quý Ngài!

Chúng con vô cùng hữu duyên đa phúc được mang thân người, đầy đủ lục căn rồi lại được khoác lên mình chiếc y vàng giải thoát, là một phúc báu lớn lao mà không phải ai ai sinh ra trong cuộc đời này cũng làm được. Như “Thuận Trị Hoàng Đế xuất gia tự thán thi” trong bản dịch tiếng Việt của Trần Quê Hương có nói rằng:

“Trên đời như núi, cơm chùa

Vân du trẩy hội gặp mùa… thong dong

Gẫm suy vàng ngọc như không

Cà sa áo Phật sắc hồng khó mang.”

Được mang thân người là khó, được xuất gia tu học lại còn khó hơn. Thật quý báu thay! Chúng con lại được hội đủ duyên lành, được sự che chở, bảo dưỡng của chư Tôn đức cho về đây để cùng sống chung tu học, thực hành đời sống phạm hạnh theo giáo pháp của đức Thế Tôn chế định là một phúc báu đã từ vô lượng kiếp chúng con đã tu tập và gieo tạo hôm nay mới gặt hái được.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị!

Huynh đệ chúng con tuy ở khắp nơi trên mọi nẻo có khác nhau nhưng về đây với tinh thần:

“Mỗi người mỗi nước mỗi non,

Bước vào cửa Đạo như con một nhà”.

Bởi thế, tuy giọng nói, hình dáng, phong tục tập quán có khác nhau nhưng về đây được sự dạy bảo của chư Tôn đức nên chúng con đã sống hòa hợp như nước hòa với sữa. Càng xúc cảm hơn bao giờ hết đứng trước dòng xoáy nghiệp thức sâu dày từ vô thỉ kiếp luân hồi đi ngược dòng đời, chúng con lại được tắm mát trong dòng suối pháp mát mẻ như kẻ nghèo gặp châu báu, như kẻ mù được sáng mắt, như đi đêm có đuốc, như qua sông được thuyền. Quý Ngài như tàng cây đại thụ che chở cho chúng con giữa trưa hè nắng hạn:

“Được núp bóng dưới tàng cây đại thọ

Đức từ bi ân nọ khó lường

Người đem ánh sáng soi đường

Vị tha vô ngã tình thương chan hòa.”

Thật vậy trong những phút giây tĩnh lự, thính Pháp, được tắm mát dưới dòng Pháp ngọt ngào, huynh đệ chúng con được tận hưởng niềm hỷ lạc vô biên, qua sự truyền dạy của Đức Trưởng lão đường chủ cũng như quý Thầy trong ban giảng sư. Các Ngài đã đem kinh nghiệm tu tập, sở tu, sở chứng của mình làm món quà vô giá để gửi tặng cho những hành giả An cư, làm hành trang ứng dụng vào đời sống tu học hàng ngày của chúng con. Nhờ nương vào đó mà huynh đệ chúng con tăng thêm sự hiểu biết để củng cố đạo lực làm hành trang tự lợi và lợi tha.

Chúng con rất cảm động trước hình ảnh đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ, Ngôi Đường Chủ Hạ trường, của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, mặc dù tuổi cao sức yếu, công việc Phật sự đa đoan, nhưng các Ngài vì thương tưởng đến hàng hậu học chúng con đã quang lâm chứng minh khai pháp, khai thị, sách tấn và truyền trao những giáo pháp trọng yếu để chúng con làm hành trang trên bước đường giải thoát và hóa độ chúng sinh.

“Ơn thầy cao lớn tuyệt vời

Chứa chan đạo lực trong lời giáo khuyên

Trăm năm tạc dạ tâm nguyền

Ngàn năm con nguyện chí Thiền không phai”.

Trong thời gian tu học, các huynh đệ chúng con có rất nhiều cảm xúc trong giáo pháp, nhưng không có ngôn từ để trình bày lên hết được, sau khi “Thừa tự pháp” huynh đệ hành giả chúng con nguyện tinh tấn, thường niệm chính pháp, không rời bỏ chính pháp, nguyện noi gương tấm gương cao cả của các ngài, có như vậy mới không cô phụ công ơn giáo dưỡng của quý Ngài.

Đồng thời huynh đệ hành giả An cư, chúng tôi xin nói lên lời cảm ơn quý Phật tử xa gần đã nhiệt tâm hộ pháp về mọi mặt, giúp cho các hành giả yên tâm tu học, ấy là điều vô cùng quý báu. Quả thật là:

“Những hạt cơm đầy gian lao tín thí

Chiếc y vàng đầy khổ nhọc đàn-na

Dâng cúng ai cắt ái ly gia

Vượt gian khổ để về nhà Đức Phật”.

Nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý vị và gia đình luôn luôn có được đời sống hạnh phúc an vui.

Và cuối cùng chúng tôi xin tri ân các cấp Chính quyền đã hỗ trợ về mặt hành chính và an ninh để chư Tăng thuận duyên tu học. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương.

Một lần nữa, toàn thể chúng con dốc hết lòng thành, cảm tạ ân đức, quý chư tôn Hòa thượng Chứng minh, chư tôn Thượng tọa, chư Tôn đức trong Ban tổ chức trường hạ, chư vị Giảng sư cùng quý liệt vị với tấm lòng biết ơn vô hạn. Ngưỡng nguyện quý Ngài bồ-đề quả mãn, Phật sự viên thành, mãi là bến đỗ tâm linh cho chúng con quay về nương tựa.

Kính chúc sức khỏe chư huynh đệ, các hành giả An cư luôn tinh tấn, an lạc và vững đạo tâm trong giáo pháp của Phật đà.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn