Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa VII HĐTS GHPGVN

(PGVN)Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết vào lúc 10giờ00 ngày 14 tháng 01 năm 2016 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ, nhất trí cao. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ Số: 004 /NQ/HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Chi tiết →
 

THÔNG TƯ: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Nhiệm kỳ 2016 – 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————– Số:  292/TT. HĐTS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————–   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2015   THÔNG TƯ Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN […]

Chi tiết →
 

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 30-1-2013, HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 016/QĐ/HĐTS chính thức ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ V tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ […]

Chi tiết →
 
 

Thông báo gửi báo cáo Tổng kết phật sự năm 2015

(PGVN)Các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc: Gửi 1 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 1 bản về Văn phòng Thường trực GHPGVN. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ Số: 156/TB.HĐTS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Chi tiết →
 

Trụ trì và nhiệm vụ của vị trụ trì là gì?

Trụ trì là người thay mặt Giáo hội quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở tự viện theo đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Về mặt luật pháp, trụ trì chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động phật sự tại cơ sở tự viện. Theo […]

Chi tiết →
 

CẢM TƯỞNG CỦA HÀNH GIẢ AN CƯ

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô An Cư Hội Thượng Chư Phật, Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng Nam Mô Diên Phúc Đường Thượng Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư, tác đại chứng minh. Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa thượng chứng minh. Kính bạch chư Thượng tọa, chư Đại […]

Chi tiết →
 
 

Thông tư tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội

(PGVN)Để công tác phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2559 được tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội […]

Chi tiết →
 

Niệm Phật Không Phải Là Kêu Phật

Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sinh. Ngài chủ trương có ba điều kiện vãng sinh. Một là hành giả tin Đức Phật Di Đà qua […]

Chi tiết →