Hãy nên ý thức tới chùa

Không gây huyên náo giỡn đùa mua vui

Không nên khạc nhổ khắp nơi

Vì nơi thanh tịnh là nơi nhiệm màu

Chớ nên tranh cãi thị phi

Chuyện đời chuyện đạo sân si làm gì

Thêm câu niệm phật tâm an

Lòng ta nhẹ nhõm thanh nhàn vui tươi

Đừng gây tổn phước cho mình

Hao mòn công đức mà minh có hay

Giữ cho tâm được trong lành

Niệm phật giải thoát thực hành là hơn

Có ba thâi độ đi chùa

Ngỡ ngàng xa lạ vui đùa giải khuây

Xem chùa là chuyện của thầy

Vòng ngoài ngắm cảnh ai hay làm gì

Thiện nam tín nữ tu trì

Gặp nhau niệm phật A Di chào mừng

Hai tay chấp lại ung dung

Thân thương hoà ái vô cùng thiết thân

Tuy xa đồng cảm như gần

Chùa mình xây dựng ân cần từ đây

Tới lui học đạo lâu ngày

Thấm nhuần kinh kệ giãi bày tâm tư

Bây giờ ai cũng xem như

Chùa chung bá tánh riêng tư đâu còn

Từ đây vào thẳng bên trong

Tự tin cảm thấy trong lòng an nhiên

Mái chùa che chở hồn thiêng

Trẻ già trai gái đồng nguyền tiến tu

Sớm chiều kinh kệ công phu

Xây đời an lạc đắp bù gia công

Quả xinh đẹp là do nhân trồng

Tương lai bồi đắp cha ông đạo nhà

Mái chùa che chở thiết tha

Cháu con giữ lấy món quà tâm linh

Nam mô a di đà phật

Nhất tâm niệm phật một đời vãng sinh

Nam mô bản sư thích ca mâu ni phật

Nam mô chứng minh sư bồ tát

Các tin mới hơn