PG Hoàng Mai: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2012-2016) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2016-2021)

Hoàng mai, ngày 27 tháng 11 năm 2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2012-2016) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ (2016-2021) ********* Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Ngưỡng bái bạch Chư tôn đức giáo phẩm HĐTS GHPGVN TPHN Kính bái bạch Chư tôn đức […]

Chi tiết →
 
 
 
 
 

Đại hội Phật giáo Q. Nam Từ Liêm lần thứ VIII (NK: 2016-2021)

Phúc Thịnh Sáng nay, 11-11 (12-10-Bính Thân), tại Tổ đình Linh Ứng – Chùa Thị Cấm; Phường Xuân Phương; Quận Nam Từ Liêm; TP Hà Nội . BTS GHPGVN Quận Nam Từ Liêm đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo quận Nam Từ Liêm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Chứng […]

Chi tiết →
 

HÀ NỘI: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN HOÀNG MAI BAN TRỊ SỰ ——————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Số: 01-CT/BTC   Hoàng mai, ngày 10 tháng 08 năm 2016   DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI […]

Chi tiết →