thumbnail

Chùm ảnh: CLB TNPT Lại Ốc – hình thành và phát triển

“Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại”. Bất cứ thời đại nào thanh thiếu niên cũng là mầm non tương lai của tổ quốc và dân tộc, đạo Phật cũng thế. Bởi vì thanh thiếu niên là lực lượng góp […]

Chi tiết →
 
 
thumbnail

THANH NIÊN VỚI VIỆC ĐI CHÙA

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Thưa tất cả các bạn Thanh niên Phật tử thân mến! Hôm nay đem việc đi chùa mà bàn với các bạn thanh niên thật là một chuyện rất tầm thường. Thưa các bạn! Tôi lại thích nói những chuyện tầm thường ấy, vì nó rất […]

Chi tiết →
 
thumbnail

ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN PHẬT TỬ

Kính bạch: – Thượng tọa Trụ trì Chùa Lại Ốc. –  Ban Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Phật Tử Chùa Lại Ốc Con tên là: …………………………….. Pháp danh: ……………………….. Sinh ngày: …….. Tháng ….…. Năm ………. Tại: …………………..……… Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….. Địa chỉ hiện nay: …………………………………………………………….. Con làm đơn này, kính xin Thầy […]

Chi tiết →