Đạo Mẫu Việt Nam:Thánh Mẫu Giáng Sinh Lần Thứ Ba

1609 – 1610 Nguyên trước Đức Tiên Chúa giáng sinh lần thứ hai hưởng thọ đặng hai mốt năm ( 21 ) tuổi vừa tạ thế. Khi lê chầu Đế Đình, thường thường Tiên Chúa cứ sầu phiền sự trần duyên chưa mãn. Đức Thượng Đế sắc phong “ Liễu Hạnh Công Chúa ”, cho […]

Chi tiết →
 

Đạo Mẫu Việt Nam:Thánh Mẫu Liễu Giáng Sinh Lần thứ hai

1557 – 1577 Tại thôn Vân Cát, xã An Thái, huyện Thiên Bản, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có một người tên là Lê Thái Ông hiệu là Đức Chính, vợ Trần Thị  Tự là Phúc Thuấn, ăn ở rất hiền lành phúc đức, ngày làm việc thiện gì thì đêm thắp hương cáo […]

Chi tiết →